TAILIEUCHUNG - Giáo trình quản trị doanh nghiệp part 7

Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản trị doanh nghiệp part 7', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | . Dự tính MLT của một thương vụ sản xuất sản phẩm nguyên mẫu một loạt 20 sản phẩm Thu thập số liệu - Tên sản phẩm A - Số lượng đưa vào sản xuất một đợt lô hàng 20 -Giá bán một sản phẩm - Chi phí trực tiếp một SP Cách tính - Tính tổng doanh thu X 20 - CP trực tiếp X 20 - MLT thương vụ - MLT đơn vị 20 - MLT giờ 0 5 X 20 . Nhận xét - xác định lãi đích thực Từ các phương pháp tính trên chúng ta hãy xem lãi đích thực của doanh nghiệp mà lãnh đạo cần biết ỉà bao nhiêu - Tổng lợi nhuận theo chìa khóa K theo doanh thu 3670 X 2000 8360 X3000 5314 X 3500 10450 X 5000 - Tổng lợi nhuận tính theo chìa khóa phân bổ K2 theo chi phí trực tiếp 2840x2000 8494 4x3000 5358 4x3500 10618 X 5000 - Tổng lợi nhuận tính theo chìa khóa phân bổ K theo giờ công 6508 X 2000 7488 X 3000 7308 X 3500 9360 X 5000 Trong ba số liệu trên đây đâu là lãi đích thực của doanh nghiệp Số liệu nào giám đốc sử dụng Không xác định được. Chỉ có thể tìm được lãi đích thực căn cứ vào tính mức lãi thô điểm hòa vốn. - Tính lãi đích thực theo chìa khóa mức lãi thô 92 Bước 1. Tính tống doanh thu X X X X Bước 2. Tính tổng chi phí trực tiếp X X X X 5000 Bước 3. Mức lãi thô tổng quát của sản xuất năm mặt hàng trên - Trừ chi phí gián tiếp mức lãi thô điểm hòa vốn Lợi nhuận đích thực . ứng dụng phương pháp tính mức lãi thổ vào quản trị một thương vụ - Nhiệm vụ của thương vụ Đặt đóng một tủ đứng có hai buồng bốn cánh ỉ buông gương theo các yêu cầu cụ thể Dài 2 lm rộng 0 5m cao l 9m Kiểu dáng có trạm trổ trang trí nóc tủ có đợt ngăn kéo theo mẵu loại gỗ công nghiệp - Nhà kinh doanh Phải trả ỉời giá bao nhiêu tiền mà mình phải có lãi Tính nhanh Tiền mua gỗ dài X rộng X số tấm x tiển m2 Hông

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.