TAILIEUCHUNG - Chuyên đề tốt nghiệp: Giải pháp mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại NHNo & PTNT Ba Đình

Nội dung Chuyên đề tốt nghiệp: Giải pháp mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại NHNo & PTNT Ba Đình được chia thành 3 chương. Chương 1 giới thiệu Tổng quan về thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế thị trường. Chương 2 trình bày Thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại NHNo&PTNT Ba Đình. Chương 3 đưa ra Giải pháp nhằm mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt. | - Trả tiền điện, nước, nhà, thuế thông qua hệ thống tài khoản của ngân hàng. Tại nước ta trước đây đã có một thời, ở một số nơi, việc thanh toán tiền điện, nước đã được thực hiện qua ngân hàng nhưng sau này do nhu cầu tiền mặt tăng lên trong khi đó tiền mặt lại khan hiếm, khó rút ra tại ngân hàng nên việc thanh toán tiền điện, nước qua ngân hàng bị giảm sút đây là một thực tế mà chúng ta cần rút kinh nghiệm. Việc tổ chức thu tiền điện, nước, nhà, thuế thông qua hệ thống ngân hàng bằng cách Chính phủ yêu cầu các cơ quan đó phải thu tiền qua ngân hàng và yêu cầu người, đơn vị thanh toán nộp tiền thanh toán vào một ngân hàng thuận tiện nhất. Điều này vừa tạo điều kiện cho người nộp tiền không phải đến cơ quan thu tiền của các tổ chức nói trên để nộp tiền hay phải trực tại nhà để trả tiền mặt trực tiếp qua người đi thu. Cơ quan thụ hưởng cũng tiết kiệm được chi phí phí đi thu tiền đến từng hộ gia đình, từng cơ quan. Các ngân hàng quản lý các tài khoản của các cơ quan nói trên có thể sử dụng được số tiền gửi của các cá nhân, cơ quan này để tài trợ các khoản tín dụng ngắn hạn cho nền kinh tế mà khối lượng tiền mặt thanh toán cũng ít đi giảm được chi phí in ấn, vận chuyển, kiểm đếm cho các ngân hàng nói chung và cho Ngân hàng Nhà nước nói riêng.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.