TAILIEUCHUNG - Giáo trình phục hồi chức năng vật lý trị liệu part 7

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phục hồi chức năng vật lý trị liệu part 7', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | - Chú ý thay đổi Khả năng linh hoạt về tinh thần cho phép xê dịch giữa các nhiệm vụ và yêu cầu khác nhau. - Chú ý phân tán Khả năng đáp ứng cùng lúc với nhiều kích thích khác nhau. - Chú ý chịu đựng người thử viết sẵn một danh sách các loại chữ cái và các con số có trật lự. chọn một số hoặc một chữ cái bất kỳ yêu cổu bệnh nhân nghe khi đến số đó thì giơ tay lên. Nên lập lại 4 - 5 lãn. . Trí nhớ Gồm 3 quá trình ghi chép lại lưu trữ tái hiện thông tin. Người ta phân ra ỉàm 3 loại Trí nhớ tức thời ngắn hạn dài hạn. - Trí nhớ tức thời Nhớ và nhắc lại được một số điện thoại địa chí ngay lúc đó. - Trí nhớ ngan hạn Hói bệnh nhân về những việc đã xáy ra trước đó vài giờ hoậc vài ngày có thê yêu cầu bệnh nhân nhớ 3 vật liên quan đến nhau như chìa khoa áo bàn. sau 15 phút yêu cầu bệnh nhân nói lại 3 vặt đó . . Ngôn ngữ Đánh giá mang tính toàn điện khả nàng nghe kha năng hiểu khả năng diễn đạt. - Hiểu lời nói Yêu cẩu bệnh nhân thực hiện vài hoạt động cầm lấy chìa khoá ngồi dậy. - Hiểu chữ viết Viết các mệnh lệnh ra giấy đế bệnh nhân làm. - Hòi bệnh nhân xem bệnh nhân có nói lưu loát không có đúng ngữ pháp không có dùng một từ thay thế cho mọi cáu trâ lời không. Viết Yêu cầu bệnh nhân viết tên mình. Nếu bệnh nhân không thực hiện được một trong những trắc nghiệm đó là bị thất ngổn. . Cảm xúc - hành vi - Trầm cảm phản ứng sau khởi bệnh đột ngột thường bệnh nhân nhận thức được những mất mát của mình . - Thay đổi cảm xúc bất thường Vừa. cười vừa khóc. - Những biểu hiện khác về tâm lý tiẽp xúc Phủ nhận bệnh tật lạc quan quá mức thiếu kiên nhãn dễ bị kích thích thiếu động cơ hoạt động chậm chạp phụ thuộc. . Khả năng tư duy phán đoán và tìm giải pháp - Đánh giá trì tuệ Cần đánh giá nhanh để phát hiện những thay đổi về tư duy. 4 1 -139 49 Khả năng cụ thể hoá Bệnh nhân từ khái niệm trừu tượng phải giải thích thành ý cụ thể một câu thành ngữ . Khả năng khái quát hoá Từ những chi tiết những vấn đề cụ thể bệnh nhân phải đưa ra một số thuật ngữ một sô khái niệm xe đạp ô tô xe .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.