TAILIEUCHUNG - Giáo trình phục hồi chức năng vật lý trị liệu part 6

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phục hồi chức năng vật lý trị liệu part 6', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | B. Tiêm streptomycin cho trẻ dưới 5 tuổi c D. Phân biệt đúng sai các câu từ 4 đến 7 bằng cách đánh dấu V vào cột A cho câu đúng vào cột B cho câu sai TT Nội dung . A B 4 Nói là sự phát ra lời nói mà người khác nghe được 5 Giao tiếp là sự trao đổi thông tin giữa người với nhau 6 Không ép người có khó khăn vế nghe nói nói trước đám đông 7 Phục hổi chức năng cho người có khó khăn vể nghe nói phải hết sức kỉèn trì mới thành công Chọn một càu trả lời đúng nhất cho các câu từ 8 đến 10 bằng cách khoanh tròn vào chữ cái dầu câu trà lời được chọn. 8. Cấu trúc cơ thể học của nói bao gồm A. Miệng môi B. Cằm lưỡi c. Răng mũi họng. D. Dây âm thanh và cơ hô hấp E. Cả A B C D. 9. Những khó khăn vế giao tiếp có thể có A. Không thể nghe không thể nói nhưng có thể hiểu B. Có thể nghe có thể hiểu nhưng không thể nói. C. Nghe được phần nào hoặc chỉ có thể nghe một âm nào đó. 10. Những phương pháp dạy người khó khăn vể nói A. Đọc môi B. Ngôn ngữ ra hiệu c. Vẽ viết đọc D. Ngôn ngữ hình ảnh E. cả A B C D 41 Bài 7 CHĂM SÓC VÀ PHỤC HỔI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI Cố HÀNH VI XA LẠ Mục tiêu học tập 1- Trình bầy được định nghĩa nguyên nhân và biểu hiện lâm sàng của người có hành vi xa lạ. 3- Trình bày được các kỹ thuật chãm sóc và phục hồi chức năng cho người có hành vi xa lạ. 1. Định nghĩa nguyên nhân và biểu hiện lâm sàng . Định nghĩa Người có hành vi xa lạ là người do hoạt động của não bị tổn thương nên có biến đổi bất thường về lời nói cảm xúc hành vi tác phong. . Nguyên nhân - Chấn thương về tâm lý. - Chân thương sọ não. - Nhiễm trùng nhiểm độc. - Các tệ nạn xã hội như ma tuý nghiện rượu. - Các yếu tố di truyền. - Các bệnh cúa nội tạng nội tiết. . Các biểu hiện ở người có hành vi xa lạ - Nhức đầu mất ngủ thay đổi tính tình. - Vui vẻ bất thường múa hát nói năng ầm ĩ hoặc buồn rầu ủ rũ không nói gì. - Nghe thấy tiếng nói hay nhìn thấy những hình ảnh mà không có trong thực tế. - Tự cho mình có tài năng xuất chúng hoặc cho là có người theo dõi ám 42 hại mình. - Lên cơn kích động hoặc nằm im

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.