TAILIEUCHUNG - Đề tài “Đầu tư phát triển khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội”

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “đầu tư phát triển khu công nghiệp trên địa bàn hà nội”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | LỜI NÓI ĐẦU Bước sang thế kỷ XXI thành phố Hà Nội khẳng định tiếp tục đồi mới đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá theo định hướng Xã hội chủ nghĩa phát triển Thủ đô toàn diện vững chắc góp phần cùng toàn Đảng toàn dân phấn đấu đưa đất nước đến năm 2002 cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Để xứng đáng là trái tim của cả nước đầu não chính trị - hành chính quốc gia trung tâm lớn về văn hoá khoa học giáo dục kinh tế và giao dịch quốc tế trong 10 năm tới gắn với chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội Thành phố phải đảm bảo ổn định vững chắc về chính trị trật tự an toàn xã hội phát triển kinh tế - khoa học công nghệ - văn hoá - xã hội toàn diện vững chắc xây dựng về cơ bản nền tảng vật chất - kỹ thuật và xã hội của Thủ đô xã hội chủ nghĩa giàu đẹp văn minh thanh lịch hiện đại đậm đà bản sắc ngàn năm văn hiến nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của của nhân dân tích cực chuẩn bị tiền đề của kinh tế trí thức phấn đấu trở thành một trung tâm ngày càng có uy tín ở khu vực xứng đáng với danh hiệu Thủ đô Anh Hùng . Để đạt được chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch trước mắt 5 năm 20012005 hoàn thành kế hoạch 2001 - 2005 như kinh tế văn hoá khoa học - kỹ thuật - an ninh quốc phòng và chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long do Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 13 đề ra thúc đẩy quá trình đổi mới kinh tế chuyển dịch cơ cấu kinh tế tiếp tục phát triển công nghiệp có chọn lọc phát triển và nâng cao trình độ chất lượng các ngành dịch vụ môi trường đô thị và sản xuất kinh doanh trong nước thuận lợi và thông thoáng hơn tạo thêm động lực để huy động nội lực và số lượng hiệu quả ngoại lực cho phát triển với sự chỉ đạo tập trung của thành phố đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm chủ lực sẽ tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế và xuất khẩu. 1 Đầu tư nước ngoài và trong nước vào các KCN tập trung và khu cụm công nghiệp vừa và nhỏ của Hà Nội là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giải quyết các yêu cầu đẩy mạnh phát triển công nghiệp thành phố trong GDP của Hà Nội. Việc thu hồi đầu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.