TAILIEUCHUNG - Giáo án thể dục lớp 3 - THỂ DỤC – BÀI 18 ÔN HAI ĐỘNG TÁC: VƯƠN THỞ VÀ TAY

Ôn động tác vươn thở và PHƯƠNG TIỆN : động tác tay của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng. - Chơi trò chơi “Chim về tổ”. Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ động. - Sân - Còi. | Giáo án thể dục lớp 3 - THẺ DỤC - BÀI 18 ÔN HAI ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ VÀ TAY I. Mục Tiêu II. ĐỊA ĐIỂM - -Ôn động tác vươn thở và PHUƠNG TIẸN động tác tay của bài thể dục - Sân phát triển chung. Yêu cầu - Còi thực hiện động tác tương đối đúng. - Chơi trò chơi Chim về tổ . Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ động. NÔI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Nội Dung Biện Pháp Giảng ĐL Phương Pháp Tổ Dạy VĐ Chức Phần mở đầu 1. Nhận lớp GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 1 - 4 hàng dọc Chạy chậm vòng xung 2 quanh sân. 2 - 2. Khởi động Đứng theo 3 Vòng tròn vòng tròn khởi động các khớp. 1 - 3. Trò chơi Chạy tiếp 2 sức 1 - 2 Phần cơ bản - On động tác vươn thể và động tác tay. - Chơi trò chơi Chim về tổ 8 -10 6 8 On tập từng động tác sau đó tập liên hoàn cả hai động tác. mỗi động tác 2 x 8 nhịp Phần kết thúc 1. Hồi tĩnh Đi thường theo 2 vòng tròn nhịp và hát Nhắc nhở HS tập luyện hằng ngày các bài TD trò chơi vận động đã học 2. Nhận xét - Dặn dò 1 - 4 hàng .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.