TAILIEUCHUNG - GIÁO TRÌNH KINH TẾ THỊ TRƯỜNG - Người tiêu dùng trong nền kinh tế thị trường

Người tiêu dùng trong nền kinh tế thị trường và kinh tế chỉ huy phải đưa ra nhiều loại quyết định giống nhau: họ mua thực phẩm, quần áo, nhà cửa, phương tiện đi lại và giải trí trong giới hạn khả năng tài chính của mình, và họ mong muốn có khả năng mua nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, người tiêu dùng có vai trò quan trọng hơn trong cơ chế hoạt động tổng quát của nền kinh tế thị trường so với vai trò của họ trong nền kinh tế chỉ huy. . | Người tiêu dùng trong nền kinh tế thị trường Người tiêu dùng trong nền kinh tế thị trường và kinh tế chỉ huy phải đưa ra nhiều loại quyết định giống nhau họ mua thực phẩm quần áo nhà cửa phương tiện đi lại và giải trí trong giới hạn khả năng tài chính của mình và họ mong muốn có khả năng mua nhiều hơn nữa. Tuy nhiên người tiêu dùng có vai trò quan trọng hơn trong cơ chế hoạt động tổng quát của nền kinh tế thị trường so với vai trò của họ trong nền kinh tế chỉ huy. Thực tế là các nền kinh tế thị trường đôi khi được miêu tả như là các hệ thống thuộc chủ quyền của người tiêu dùng vì các quyết định chi tiêu hàng ngày theo sự lựa chọn của người tiêu dùng sẽ quyết định một phần lớn đến việc sản xuất hàng hóa và dịch vụ gì trong nền kinh tế. Điều này xảy ra như thế nào Mua cam và chip máy tính Giả sử một gia đình - Robert Maria và hai đứa con - đi mua đồ ăn cho bữa tối. Họ có thể dự định mua thịt gà cà chua và cam nhưng kế hoạch của họ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi giá cả thị trường của các mặt hàng đó. Ví dụ họ có thể phát hiện ra rằng giá cam đã tăng. Có một vài lý do có thể khiến cam tăng giá như việc thời tiết băng giá ở những vùng trồng cam đã phá hỏng phần lớn sản lượng thu hoạch. Anh hưởng của băng giá dẫn đến tình trạng cùng số người tiêu dùng muốn mua cam nhưng số lượng cam lại ít hơn. Do vậy nếu vẫn giữ mức giá thấp như cũ những người bán hàng sẽ nhanh chóng hết cam để bán và phải chờ cho đến vụ thu hoạch sau. Thay vào đó bằng cách tăng giá cam họ khuyến khích người tiêu dùng giảm số lượng cam sẽ mua và các nhà sản xuất được khuyến khích trồng nhiều cam hơn trong thời hạn ngắn nhất có thể. Có một khả năng khác các nhà cung cấp có thể lựa chọn cách nhập khẩu một số lượng cam lớn hơn từ nước ngoài. Mậu dịch quốc tế khi được phép hoạt động trong điều kiện tương đối ít rào cản hoặc thuế nhập khẩu thường gọi là thuế quan có thể mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn và cho phép các nhà sản xuất đưa ra giá cạnh tranh hơn với một loạt sản phẩm từ cam đến ô tô.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.