TAILIEUCHUNG - Tổ Chức vận chuyển hành khách và du lịch đường sắt Phần 8

Tham khảo tài liệu 'tổ chức vận chuyển hành khách và du lịch đường sắt phần 8', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | đến thua lỗ phá sản. Đối với quốc gia khi sản phẩm du lịch không được công nhận và thực hiện sẽ dẫn đến sự đi xuống của ngành Du lịch 2. Chức năng thông tin Thị trường du lịch cung cấp các thông tin về số lượng cơ cấu chất lượng và quan hệ tương hỗ của cung cầu du lịch cho người bán và người mua sản phẩm du lịch. Các thông tin này mang tính toàn diện hơn và được du khách cân nhắc kỹ hơn so với khi mua các hàng hóa vật chất khác. Vì vậy chức năng thông tin của thị trường du lịch đóng vai trò vô cùng quan trọng góp phần quyết định trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp kinh doanh du lịch 3. Chức năng điều tiết kích thích thể hiện trên các mặt - Đối với người sản xuất thị trường tác động trực tiếp tới người sản xuất thông qua sự cạnh tranh buộc họ phải tăng chất lượng và hạ giá thành sản phẩm cho phù hợp với từng loại đối tượng khách du lịch liên tục đổi mới khắc phục các yếu kém trong công nghệ và sản phẩm du lịch cho thích hợp với các nhu cầu thường xuyên thay đổi của khách nhằm đạt được lợi ích tối đa. Hiệu quả kinh tế đạt được có tác dụng thu hút nguốn vốn nhàn rỗi trong dân kích thích đầu tư vào du lịch. Khi vòng đời của sản phẩm du lịch kết thúc nhu cầu du lịch giảm người sản xuất sẽ chuyển dịch vốn sang các loại sản phẩm khác tức là thị trường du lịch đã điều tiết thu hẹp hoặc triệt tiêu sản xuất loại sản phẩm này - Đối với người tiêu dùng thị trường du lịch tác động và hướng khách du lịch tiêu thụ các sản phẩm đã tồn tại kích thích họ bỏ tiền đi du lịch do đó kích thích tăng năng suất lao động ở nơi làm việc nhằm mục đích kiếm tiền đi du lịch từ đó các ngành sản xuất khác cũng phát triển theo. . . Phân loại thị trường du lịch và tác động tương hỗ giữa chúng 1. Phân loại thị trường du lịch. Thị trường du lịch được phân loại theo các tiêu chí sau a. Theo khả năng kinh tế của bên bán và bên mua - Thị trường bên bán hay thị trường bên cầu là thị trường mà bên bán đóng vai trò chi phối bên mua bị chi phối vì giữa họ có sự cạnh tranh nhau. Trong thị .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.