TAILIEUCHUNG - TIẾT 62: KIỂM TRA

Đánh giá mức độ tiếp thu bài của học sinh qua các phần đã học (từ bài: Lăng kính, đến hết chương: Mắt và các dụng cụ quang học). - Rèn luyện các kỹ năng giải toán, ý thức làm bài tự lập, tự giác. - Qua đó giúp học sinh nâng cao kiến thức lý thuyết. B. Phương pháp: Kiểm tra II. CHUẨN BỊ: Học sinh xem Sgk và tự ôn tập ở nhà III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP: A. Ổn định Phân đề chẳn, lẽ | TIẾT 62 KIỂM TRA I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU A. Trong tâm kỹ năng - Đánh giá mức độ tiếp thu bài của học sinh qua các phần đã học từ bài Lăng kính đến hết chương Mắt và các dụng cụ quang học . - Rèn luyện các kỹ năng giải toán ý thức làm bài tự lập tự giác. - Qua đó giúp học sinh nâng cao kiến thức lý thuyết. B. Phương pháp Kiểm tra II. CHUÁN BỊ Học sinh xem Sgk và tự ôn tập ở nhà III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP A. Ồn định Phân đề chẳn lẽ B. Kiểm tra ĐỀ 1 ĐỀ I. Lý thuyết Kính hiển vi là gì Trình bày cấu tạo tác dụng của các bộ phận của kính hiển vi Viết các công thức về độ bội giác của kính hiển vi II. Bài tâp Một người có điểm cực cận cách mắt 25cm và điểm cực viễn ở vô cùng. Quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ 10dp. Kính đặt sát mắt. a. Hỏi phải đặt vật trong khoảng nào trước kính b. Khi quan sát như vậy thì độ bội giác và độ phóng đại của ảnh biến thiên trong phạm vi nào ĐÁP ÁN I. Lý thuyết 1đ - Định nghĩa kính hiển vi. - Mô tả cấu tạo của kính và trình bày tác dụng của các bộ phận. 1 5đ - Mô tả cấu tạo của kính 1đ - Vẽ hình biểu diễn sự tạo ảnh qua kính. - Nêu tác dụng Vật kính O1 có tác dụng tạo ảnh thật A1B1 của vật AB với 1 5đ - độ phóng đại k1 thị kính O2 có tác dụng như một kính lúp - tăng góc trông ảnh. - Các biểu thức về độ bội giác 1đ G tga k1. G2 -D- d F1F2 độ dài quang học của kính hiển vi. tg 0 ff II. Bài tâp 0 5đ a. Tiêu cự của kính lúp f -1 0 1 10 cm Sơ đồ tạo ảnh 0 5đ AB ------------Ok A B trong Cc Cv d d Vì A B là ảnh ảo nên d 0 Khi ngắm chừng ở vô cực ở điểm cực viễn -- A Cv d - d f 10 cm Khi ngắm chừng ở điểm cực cận A Cc 1 5đ d - OCc - 25 cm d f _ - 50 . _ . cm 7 15 cm d -f - 25 -10 7 Vậy vật phải nằm trước kính trong khoảng 7 15cm d 10cm b. Khi ngắm chừng ở vô cực nA L. . __Dc _ OCc _ 25 _ n c - Độ bội giác G ro - - A- 2 5 f f 10 1 5đ - Độ phóng đại k - d ro d Khi ngắm chừng ở điểm cực cận - Độ bội giác và độ phóng đại GC kC Vậy độ biến thiên của độ bội giác d 257 3 5 d 50 2 5 G 3 5 Và của độ phóng đại 3 5 k ro ĐỀ 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.