TAILIEUCHUNG - Xác định độ sâu đặt hầm và tiết diện kết cấu vỏ hầm cho công trình hầm thi công

Việc xây dựng các hệ thống công trình ngầm trong lòng đất đặt đường ống, đường dây, công trình giao thông là một trong những giải pháp tối ưu để sử dụng đất đô thị có hiệu quả cao. | XÁC ĐỊNH ĐỘJSÂU ĐẶT HẦM VÀ TIẾT DIỆN KẾT CẤU VỎ HẦM HỢP LÝ CHO Công trình hầm thi công theo phương pháp KHIÊN ĐÀO DEFINING THE DEPTH AND SUITABLE SECTION OF TUNNEL WHICH IS CONSTRUCTED BY SHIELD METHOD Lê Văn Nam và Ngô Trùng Dương Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng Trường Đại Học Bách Khoa Việt Nam BẢN TÓM TẮT Bài báo đưa ra phương pháp xác định độ sâu đặt hầm và tiết diện kết cấu vỏ hầm hợp lý thi công theo phương pháp khiên đào. Áp dụng cho đường hầm xây dựng trong điều kiện địa chất cụ thể. ABSTRACT The article introduces method defining the depth and suitable section of tunnel which is constructed by shield method being applied to define optimate local of tunnel in hydraulic geology condition. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Việc xây dựng các hệ thống công trình ngầm trong lòng đất đặt đường ống đường dây công trình giao thông là một trong những giải pháp tối ưu để sử dụng đất đô thị có hiệu quả cao. Hệ thống công trình ngầm rất cần thiết cho một thành phố hiện đại để giải quyết những vấn đề bức xúc hiện nay trong đô thị không những đảm bảo cảnh quan còn tiết kiệm được không gian trên mặt đất. Với ưu điểm vượt trội khi thi công đường hầm bằng khiên đào không ảnh hưởng đến giao thông và công trình trên mặt đất khi xuyên qua sông sẽ không ảnh hưởng đến giao thông thủy. Do đó hệ thống mêtrô xây dựng ngầm trong thành phố sẽ đảm bảo an toàn giao thông ngay cả trong quá trình thi công và khai thác. Phần mềm Plaxis được sử dụng rộng rãi trên thế giới trong tính toán đường hầm xây dựng bằng phương pháp khiên đào đặc biệt khi đường hầm được xây dựng trong nền đất yếu. Nghiên cứu sử dụng phần mềm Plaxis góp phần giảm nhẹ công tác thiết kế đường hầm trong tương lai tại Việt Nam là một việc làm cần thiết. Hiện nay lý thuyết giải bài toán đường hầm xây dựng trong nền đất yếu có hai hướng Thứ nhất coi đường hầm là một vòng biến dạng tự do trong môi trường đất coi như trong đất yếu không có khả năng hình thành lực kháng đàn hồi không có khả năng hình thành vòm áp lực cân bằng. Thứ hai coi môi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.