TAILIEUCHUNG - HỆ THỐNG TINH BỘT CỦA HỌ ĐẬU

-Amylose được cấu tạo từ nhiều phân tử Dglucose bởi liên kết α(1,4) glycosid tạo nên polymer mạch thẳng. -Các amylose có thể được tạo nên từ hàng ngàn phân tử glucose, trọng lượng phân tử của amylose giao động từ 105 -106. - Phần cuối của cấu trúc có chứa một nhóm -OH glycosid do đó nó có tính khử. - Amylose tác dụng với Iode tạo thành phức màu xanh. -Amylose bị thủy phân bởi hệ enzyme α-amylase, β-amylase, glucoamylase | Danh sách nhóm 6 Thị Loan Thị Quỳnh Nga Phương Trúc Thị Phương Trúc Đình Châu Trân Thị Hiền Thị Kim Liên Ngô Khánh Toàn Ngọc Sang Đoàn Thanh Vân Thị Kim Ý thiệu chung -Tinh bột là nguồn dự trữ dinh dưỡng ở thực vật. -Tinh bột do cây xanh quang hợp nên. Tinh bột không tan trong nước, Tinh bột là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho cuộc sống của con người. Và không thể quên tầm quan trọng của hệ thống tinh bột của các loại họ đậu. Thiệu Chung Tinh bột gồm hai thành phần - Amylose (20 – 30%) - Amylopectin (70 – 80%) Tỉ lệ giữa 2 thành phần này thường là là 1:4 VD: thành phần amylose trong tinh bột đậu xanh cao trên 50% phần hóa học của tinh bột -Amylose được cấu tạo nên từ nhiều phân tử D-glucose bởi liên kết α(1,4) glycosid tạo nên polymer mạch thẳng. -Các amylose có thể được tạo nên từ hàng ngàn phân tử glucose, trọng lượng phân tử của amylose giao động từ 105 -106. -

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN