TAILIEUCHUNG - Trần Lương Mới chạy mà bình xăng đã cạn

(Tham luận tại Hội thảo "20 năm mỹ thuật thời kỳ đổi mới 1986-2006" ngày ) Mỗi lần vỡ ra một cái gì đó mới mẻ, lòng tôi - hay chắc rằng không ít ai đó - cũng háo hức tin và chờ đợi một thành tựu mới. Thế rồi chạy đến giữa nẻo đường, một cảm giác mang máng về “bình xăng” hình như sắp cạn 20 năm là đơn vị thời gian không lớn mà cũng không nhỏ, vấn đề ở chỗ: 20 năm đặc biệt đầy biến cố mà ở đó, nếu nghệ thuật không. | Trần Lương Mới chạy mà bình xăng đã cạn Tham luận tại Hội thảo 20 năm mỹ thuật thời kỳ đổi mới 1986-2006 ngày Mỗi lần vỡ ra một cái gì đó mới mẻ lòng tôi - hay chắc rằng không ít ai đó - cũng háo hức tin và chờ đợi một thành tựu mới. Thế rồi chạy đến giữa nẻo đường một cảm giác mang máng về bình xăng hình như sắp cạn. 20 năm là đơn vị thời gian không lớn mà cũng không nhỏ vấn đề ở chỗ 20 năm đặc biệt đầy biến cố mà ở đó nếu nghệ thuật không phản ứng gì không thay đổi mới là lạ Trong lịch sử nghệ thuật hiện đại và đương đại thế giới 20 năm là đơn vị thời gian để những lần nghệ thuật mới đủ chín muồi và bắt đầu ảnh hưởng hoá thân đến thẩm mĩ đại chúng hay nói cách khác là tan ra thành văn hoá POP. 20 năm phát triển nghệ thuật của ngày nay tương đương với đơn vị 200 năm phát triển trong quá khứ - điều tương tự xảy ra với khoa học công nghệ. Vậy 20 năm ấy cũng đủ và đáng để nhìn lại rồi. Việc nghệ thuật vận chuyển theo những thay đổi của thời cuộc là một điều tất yếu. Để tổng kết thành tựu tôi chắc rằng có nhiều tham luận sẽ phân tích cặn kẽ và hoành tráng rồi. Tôi muốn chia sẻ cảm giác của mình về một cái ngoái lại rất riêng tư vì cũng là một sợi nước của cả dòng chảy vậy cũng có thể coi bài viết này như một sự tự phê phán. Nếu sự thay đổi của ngôn ngữ và nội dung trong hoàn cảnh mới là tất yếu thì dường như mỹ thuật đổi mới chỉ là sự tiếp nối khá hành chính từ thế hệ hoạ sĩ Đông Dương. Với tôi đó là sự tiếp nối mờ nhạt. Tại sao Thứ nhất về đề tài Việc chuyển từ đề tài Công Nông Binh Trí sang Chim Hoa Cá Gái đơn giản chỉ là sự trở về quá khứ mà thôi vì bao đời nay nghệ thuật Đông Á đã lấy Chim Hoa Cá Gái làm đối tượng cho mỹ thuật rồi. Trong khi thực tế đời sống của cả giai đoạn trước đây và sự chuyển biến mạnh mẽ đương thời là nguồn chất liệu dồi dào cho sáng tạo. Thế mà tác phẩm Đổi mới lại chẳng thấy bóng dáng hiện thực ở đâu Có thấp thoáng trong tranh nông thôn của ông Hiếu Hà Trí hay khăn khẳn của ông Hà Lê Quảng hay mơn man gái đẹp của ông Thái Lê Hồng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.