TAILIEUCHUNG - Kỹ năng hỏi của người quản lý

Hỏi không chỉ đơn thuần là để biết, mà còn nhiều mục đích khác nữa như khích tướng, biết được những yếu tố quan trọng của vấn đề, kiểm tra lại cho chắc chắn, yêu cầu sự cam kết. Tùy theo mục đích hỏi và trường hợp cụ thể mà có những cách hỏi khác nhau. Thông thường, trước khi hỏi sâu vào vấn đề chính, người hỏi vì ở vị thế chủ động hơn sẽ tạo ra một bầu không khí phù hợp | Kỹ năng hỏi của người quản lý Hỏi không chỉ đơn thuần là để biết mà còn nhiều mục đích khác nữa như khích tướng biết được những yếu tố quan trọng của vấn đề kiểm tra lại cho chắc chắn yêu cầu sự cam kết. Tùy theo mục đích hỏi và trường hợp cụ thể mà có những cách hỏi khác nhau. Thông thường trước khi hỏi sâu vào vấn đề chính người hỏi vì ở vị thế chủ động hơn sẽ tạo ra một bầu không khí phù hợp. Một bầu không khí thân thiện thoải mái sẽ giúp người được hỏi bộc lộ bản thân nhiều hơn thông tin mang tính xác thực hơn. Để tạo được bầu không khí này có thể mở đầu bằng lời hỏi thăm nhẹ nhàng nhằm phá vỡ tảng băng ngăn cách giữa người hỏi và người được hỏi có tác dụng làm giảm căng thẳng của cuộc gặp gỡ hơn. Để tiết kiệm thời gian những câu hỏi thăm sẽ có mục đích thu thập thông tin chung chẳng hạn Anh thấy khách hàng đó ra sao Công việc tiến triển đến đâu rồi . Trái ngược lại là bầu không khí căng thẳng với khuôn mặt lạnh như tiền và những câu truy vấn tại sao được lặp đi lặp lại liên tục ngay từ đầu. Còn kiểu kết hợp là lúc đầu thân thiện để người được hỏi bộc lộ hết mình và không đề phòng trước những câu truy vấn hoặc hỏi phủ đầu bất ngờ. Tuy nhiên hai dạng này chỉ thích hợp cho các cuộc phỏng vấn tuyển chọn hoặc khi cần rút ra một phán xét hoặc đánh giá khả năng chịu áp lực của đối phương hơn là để trao đổi với nhân viên. Những câu hỏi bất ngờ khiến người ta thể hiện sự nhanh nhạy trong ứng phó và trong nhiều trường hợp sẽ đem lại những thông tin chân thật hơn là có thời gian chuân bị. Hỏi lúc vội vàng đê xem cái trí là một trong những cách mà Trang Tử khuyên dùng đê chọn người. Mục đích phổ biến nhất của việc đặt ra các câu hỏi chính là tìm hiêu thông tin. Đó có thê là những thông tin chi tiết cặn kẽ hoặc những yếu tố chi tiết quan trọng và khái quát thông qua các câu hỏi trực tiếp hoặc gián tiếp từ khái quát đến chi tiết hoặc đi theo diễn biến của vấn đề. Thủ thuật ếch ngồi đáy giếng trong phỏng vấn báo chí rất hữu dụng đê lấy thông tin ví dụ Tôi không hiêu lắm anh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.