TAILIEUCHUNG - Rạch hỏng tranh 30 triệu USD

DENVER (AP) – Các nhà điều tra đang cố tìm hiểu vì sao một người phụ nữ đã phá hoại một bức tranh lớn theo trường phái biểu hiện tại bảo tàng Clyfford Still. Người phụ nữ này đã rạch, cào bức tranh, rồi cởi quần chà lên bức tranh. Thiệt hại mà người này gây ra ước tính (để phục hồi). .Carmen Tisch, 36 tuổi, sẽ phải đối diện với tội hình sự vì tấn công bức tranh này hôm 29. 12. 2011 vừa qua. Carmen Tisch, 36 tuổi, bị kết tội đã phá hủy một bức tranh trị. | Rạch hỏng tranh 30 triệu USD 1957-J-No. 2 - Bức tranh bị phá hoại. DENVER AP - Các nhà điều tra đang cố tìm hiểu vì sao một người phụ nữ đã phá hoại một bức tranh lớn theo trường phái biểu hiện tại bảo tàng Clyfford Still. Người phụ nữ này đã rạch cào bức tranh rồi cởi quần chà lên bức tranh. Thiệt hại mà người này gây ra ước tính để phục hồi . Carmen Tisch 36 tuổi sẽ phải đối diện với tội hình sự vì tấn công bức tranh này hôm 29. 12. 2011 vừa qua. Carmen Tisch 36 tuổi bị kết tội đã phá hủy một bức tranh trị giá từ 30 đến 40 triệu USD tại bảo tàng Clyfford Still. Việc phục hồi bức tranh ước lượng tốn USD. Còn bức tranh có tên 1957-J-No. 2 được định giá hơn 30 triệu USD. Đó là một bức tranh lớn với những bệt trắng đen và cam đậm cùng một vệt màu vàng được Still vẽ vào khoảng giữa đời. Bảo tàng một mực khẳng định thiết bị an ninh tại đây đảm bảo và họ thường xuyên kiểm tra để bảo vệ bộ sưu tập cũng như khách tham quan được tốt. Người phát ngôn của bảo tàng Regan Petersen trong một phát biểu đã cho biết các nhân viên bảo vệ đã hành động nhanh nhẹn và đúng đắn cảnh sát được gọi tới ngay tức thì và kẻ tấn công đã bị giải đi. Để được giữ những tranh và tượng của Still thành phố Denver của bang Colorado đã phải vượt qua một cuộc cạnh tranh khốc liệt với lời hứa là có đủ an toàn để bảo vệ tác phẩm. Bảo tàng Clyfford Still Still mất năm 1980 trước khi mất đã trăn trối rằng di sản của ông phải được trao cho thành phố nào trên nước Mỹ sẵn lòng xây một bảo tàng vĩnh viễn cho riêng ông. Ông là một trong những họa sĩ biểu hiện trừu tượng đầu tiên sau thế chiến .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.