TAILIEUCHUNG - GIÁO TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU_CHƯƠNG 4

Tham khảo tài liệu 'giáo trình cơ sở dữ liệu_chương 4', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CHƯƠNG 4 THIÊT KÊ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ Làm thế nào để có một cơ sở dữ liệu tốt Hồ Cẩm Hà- ĐHSP HN Quá trình thiết kế CSDL Các yêu cầu CSDL Thiết kế khái niệm Không phụ f thuộcDBMS DBMS cụ thể Lược đồ logic Lược đồ trong đối với cùng một DBMS cụ thể đó Cần loại bỏ dư thừa dữ liệu Khi dư thừa dữ liệu dẫn đến những khó khăn khi cập nhật dữ liệu Hồ Cẩm Hà- ĐHSP .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.