TAILIEUCHUNG - BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 5 ĐIỆN CỰC ÁNH SÁNG

Phân cực ánh sáng ánh sáng là sóng ngang: dao động sáng vuông góc với ph-ơng truyền sóng ánh sáng tự nhiên và ánh sáng phân cực 1. ánh sáng tự nhiên: r Véc tơ c-ờng độ điện tr-ờng E r v dao động theo tất cả các ph-ơng vuông góc với tia sáng 1. ánh sáng phân cực: Có véc tơ c-ờng độ điện tr-ờng chỉ dao động theo một ph-ơng xác định gọi là AS phân cực thẳng hay AS phân cực toàn phần | BÀI GIẢNG VẬT Lý ĐẠI CƯƠNG Tác giả PGS. TS Đỗ Ngọc Uấn Viện Vật lý kỹ thuật Trường ĐH Bách khoa Hà nội Chương 5 PHÂN cực ÁNH SÁNG Ánh sáng là sóng ngang dao động sáng vuông góc với phương truyền sóng v 1. Ánh sáng tự nhiên và ánh sáng phân cực 1. Ánh sáng tự nhiên Véc tơ cường độ điện trường dao động theo tất cả các _ phương vuông góc với tia sáng 1. Ánh sáng phân cực v Có véc tơ cường độ điện trường chỉ dao động theo một phương xác định gọi là AS phân cực thẳng hay AS phân cực toàn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.