TAILIEUCHUNG - Báo cáo " Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng đến sự phát sinh hình thái của mô lá cây hoắc hương (Pogostemon cablin (Blaco) Benth) nuôi cấy in vitro "

Nghiên cứu này tìm hiểu ảnh hưởng của auxin và cytokinin lên quá trình phát sinh hình thái của mô lá cây hoắc hương (Pogostemon cablin (Blaco) Benth) nuôi cấy in vitro. Các auxin (NAA, IBA, 2,4-D) và cytokinin (BAP, Kinetin) đã được bổ sung riêng rẽ hoặc kết hợp vào môi trường MS ở các nồng độ khác nhau. Tất cả các công thức thí nghiệm đều kích thích sự hình thành mô sẹo từ các mảnh lá nuôi cấy. Tỷ lệ hình thành mô sẹo cao nhất khi bổ sung phối hợp NAA với BAP. Chồi cũng hình. | Tạp chí Khoa học Đại học Quô c gia Hà Nội Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 24 2008 44-49 Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng đến sự phát sinh hình thái của mô lá cây hoắc hương Pogostemon cablin Blaco Benth nuôi cấy in vitro Tạ Như Thục Anh1 Trần Dụ Chi 2 Vũ Văn Vụ2 1Viện Dược liệu 3BQuang Trung Hà Nội Việt Nam 2Khoa Sinh học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQGHN 334 Nguyễn Trãi Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 21 tháng 6 năm 2007 Tóm tắt. Nghiên cứu này tìm hiểu ảnh hưởng của auxin và cytokinin lên quá trình phát sinh hình thái của mô lá cây hoắc hương Pogostemon cablin Blaco Benth nuôi cấy in vitro. Các auxin NAA IBA 2 4-D và cytokinin BAP Kinetin đã được bổ sung riêng rẽ hoặc kết hợp vào môi trường MS ở các nồng độ khác nhau. Tất cả các công thức thí nghiệm đều kích thích sự hình thành mô sẹo từ các mảnh lá nuôi cấy. Tỷ lệ hình thành mô sẹo cao nhất khi bổ sung phối hợp NAA với BAP. Chồi cũng hình thành ở các công thức sử dụng môi trường MS bổ sung NAA IBA và Kinetin riêng rẽ. Chồi không hình thành ở các công thức bổ sung 2 4-D. Nhiều thể chồi hình thành ở môi trường bổ sung 0 5 và 0 7 mg l BAP. Ở các nồng độ bổ sung BAP khác chồi không hình thành. Ngoài ra ở các công thức phối hợp NAA 0 5 mg l và BAP tỷ lệ hình thành chồi rất thấp và giảm đi khi hàm lượng BAP tăng lên và ở nồng độ 1 mg l BAP chồi không được hình thành. Từ khóa chất điều hòa sinh trưởng sự phát sinh hình thái hoắc hương Pogostemon cablin Blaco Benth nuôi cấy in vitro. 1. Đặt vấn đề Hoắc hương có tên khoa học là Pogostemon cablin Blaco Benth. Còn gọi là quảng hoắc hương thổ hoắc hương thuộc họ hoa môi Lamiaceae Labiatae . Hoắc hương có nguồn gốc ở Philippin. Hiện nay chúng được trồng ở các vùng nhiệt đới như châu Á và châu Phi với qui mô lớn để lấy tinh dầu. Tinh dầu hoắc hương là một trong những nguyên liệu tự nhiên quan trọng nhất được sử dụng làm nước hoa. Những nước sản xuất hoắc hương nhiều nhất Tác giả liên hệ. ĐT 84-4-6860997. E-mail tnthucanh@ hiện nay là Ản

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.