TAILIEUCHUNG - Bộ tiêu chuẩn chất lượng ISO 9000

Bộ tiêu chuẩn chất lượng ISO 9000 .ISO là một tổ chức quốc tế về vấn đề tiêu chuẩn hóa có tên đầy đủ là The International Organization for Standardization. Các thành viên của nó là các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia của hơn một trăm nước trên thế giới. ISO là tổ chức phi chính phủ, ra đời và hoạt động từ 23/2/1947. Nhiệm vụ của ISO là thúc đẩy sự phát triển của vấn đề tiêu chuẩn hóa và những hoạt động có liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa, dịch. | Bộ tiêu chuẩn chất lượng ISO 9000 ISO là một tổ chức quốc tế về vấn đề tiêu chuẩn hóa có tên đầy đủ là The International Organization for Standardization. Các thành viên của nó là các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia của hơn một trăm nước trên thế giới. ISO là tổ chức phi chính phủ ra đời và hoạt động từ 23 2 1947. Nhiệm vụ của ISO là thúc đẩy sự phát triển của vấn đề tiêu chuẩn hóa và những hoạt động có liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa dịch vụ quốc tế và sự hợp tác phát triển trong các lĩnh vực trí tuệ khoa học kỹ thuật và mọi hoạt động kinh tế khác. Trụ sở chính của ISO đặt tại Genève - Thụy Sĩ ngôn ngữ sử dụng là tiếng Anh Pháp Tây Ban Nha. Hàng năm chi phí về hoạt động của ISO là 125 triệu France Thụy Sĩ trong đó 80 là đóng góp trực tiếp của các thành viên chính 20 do việc bán ấn phẩm đem lại. Số tiền đóng góp cho chi phí của ISO được tính tùy theo giá trị tổng sản phẩm xã hội và giá trị xuất nhập khẩu của các nước thành viên. Việt Nam là thành viên thứ 72 của ISO gia nhập năm 1977 và được bầu vào ban chấp hành của ISO năm 1996 . I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9000. sử hình thành ISO 9000. Mỗi tổ chức với vai trò là người cung ứng có năm nhóm người có liên quan về lợi ích là khách hàng nhân viên lãnh đạo bên cung ứng phụ và xã hội. Bên cung ứng cần thỏa mãn những mong muốn và nhu cầu của tất cả những người có liên quan về lợi ích của mình. Người có liên quan Khách hàng Nhân viên Lãnh đạo Bên cung ứng phụ Xã hội Mong muốn hoặc nhu cầu Chất lượng sản phẩm Thỏa mãn về sự nghiệp Hiệu quả đầu tư Tiếp tục khả năng lãnh đạo Sự quản lý có trách nhiệm Bảng . Mong muốn của những người có liên quan Các yêu cầu của xã hội như một trong năm người có lợi ích liên quan ngày càng trở nên khắt khe hơn trên toàn thế giới. Thêm vào đó các mong muốn và nhu cầu ngày càng được lưu tâm nghiên cứu như an toàn và bảo vệ sức khỏe nơi làm việc bảo vệ môi trường và an ninh. Trong những năm 70 nhìn chung giữa các ngành công nghiệp và các .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    40    0    29-11-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.