TAILIEUCHUNG - Báo cáo " Nghiên cứu đề xuất các thuật toán xử lý, phân tích tài liệu của phương pháp phân cực kích thích đa cực cải tiến "

Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu áp dụng các thuật toán xử lý và phân tích tài liệu của phương pháp Thăm dò điện đa cực truyền thống cho phương pháp Thăm dò điện đa cực cải tiến, cũng như nghiên cứu đề xuất các file điều khiển, các thuật toán xử lý và phân tích tài liệu của phương pháp Thăm dò điện đa cực cải tiến. Từ đó, chúng tôi đã rút ra các kết luận cho hướng nghiên cứu cần thiết và hiệu quả hơn nhằm hoàn thiện cả về lý thuyết lẫn sản. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 24 2008 298-304 Nghiên cứu đề xuất các thuật toán xử lý phân tích tài liệu của phương pháp phân cực kích thích đa cực cải tiến Vũ Đức Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội 334 Nguyễn Trãi Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 19 tháng 11 năm 2008 Tóm tắt. Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu áp dụng các thuật toán xử lý và phân tích tài liệu của phương pháp Thăm dò điện đa cực truyền thống cho phương pháp Thăm dò điện đa cực cải tiến cũng như nghiên cứu đề xuất các file điều khiển các thuật toán xử lý và phân tích tài liệu của phương pháp Thăm dò điện đa cực cải tiến. Từ đó chúng tôi đã rút ra các kết luận cho hướng nghiên cứu cần thiết và hiệu quả hơn nhằm hoàn thiện cả về lý thuyết lẫn sản phẩm công nghệ của phương pháp Thăm dò điện đa cực cải tiến do chúng tôi đề xuất. 1. Đặt vấn đề Chúng tôi đã đề xuất thành công một phương pháp mới góp phần làm phong phú thêm hệ các phương pháp Thăm dò điện đó là phương pháp Phân cực kích thích cải tiến. Các phương pháp này đã được công bố trong nhiều bài báo như 1-5 . Phương pháp ảnh điện đa cực Multielectrode Resistivity Imaging - MRI có qui trình đo đạc ngoài thực địa hệ chương trình xử lý phân tích khác với các phương pháp truyền thống sử dụng các thiết bị truyền thống đồng thời khác với cả các phương pháp PCKT cải tiến do chúng tôi đề xuất. Tuy nhiên phương pháp này có nhiều ưu điểm đáng chú ý chẳng hạn như trong quá trình đo chúng ta không phải dịch chuyển cực phát và thu trên tuyến nhiều lần quá trình đo liên tục và thu được các số liệu trên cả tuyến chứ không phải chỉ thu được các số liệu trên từng điểm đo trên tuyến phần mềm xử lý phân tích đã có sẵn và kết quả Tác giả liên hệ. ĐT. 84-4-37450026. E-mail minhvd@ biểu diễn cho ngay các mặt cắt điện trở suất hay độ phân cực. Để có được những điều nói trên thì trong các thiết bị của phương pháp MRI đã được cài đặt sẵn file điều khiển để điều khiển trình tự đo đạc đồng thời cũng nhờ file này .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.