TAILIEUCHUNG - Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : DI DÂN VÀ SỰ BÙNG NỔ ĐÔ THỊ Ở ĐỚI NÓNG

Mục tiêu : 1) Kiến thức : - Nguyên nhân của sự di dân và ĐTH ở đới nóng - Nguyên nhân hình thành những vấn đề đang đặt ra trong các đô thị , siêu đô thị ở đới nóng . 2) Kĩ năng : - Bước đầu luyện tập cách phân tích các sự vật, hiện tượng ĐL ( các nguyên nhân di dân ) - Củng cố khác khái | DI DÂN VÀ SỰ BÙNG NỔ ĐÔ THỊ Ở ĐỚI NÓNG I - Mục tiêu 1 Kiến thức - Nguyên nhân của sự di dân và ĐTH ở đới nóng - Nguyên nhân hình thành những vấn đề đang đặt ra trong các đô thị siêu đô thị ở đới nóng . 2 Kĩ năng - Bước đầu luyện tập cách phân tích các sự vật hiện tượng ĐL các nguyên nhân di dân - Củng cố khác khái niệm đọc và phân tích ảnh ĐL lược đồ ĐL BĐ hình cột. II - Đồ dùng dạy học - BĐ phân bố DC và đô thị trên TG - Các hình III - Phương pháp Đàm thoại diễn giảng trực quan nhóm . IV - Các bước lên lớp 1 Ổn định 2 KT bài cũ - Phân tích nội dung hình theo nội dung câu hỏi trong SGK - Làm BT 1 2 SGK trang 35 3 Giảng Hoạt đông 1 Sự DI DÂN Hoạt đông dạy và học Ghi bảng GV yêu cầu HS đọc phần thuật ngữ di I - Sự DI DÂN dân - Khái niệm di dân HS dựa vào nội dung SGK phần I . Tại SGK sao lại nói bức tranh di dân ở đới nóng - Sự di dân ở đới rất đa dạng và phức tạp nóng diễn ra rất phức - Tìm và nêu nguyên nhân di dân tạp và đa dạng của đới nóng - Nguyên nhân HS làm việc theo nhóm 2 HS nhóm thei6n tai CT KT - GV kết luận chậm phát triển sự - Đa dạng có nhiều nguyên nhân nghèo đói và thiếu khác nhau việc làm . - Phức tạp các nguyên nhân này ko chỉ vì DS đông mà còn vì thiên tai CT . tiêu cực yêu cầu phát triển NN CN DV tích cực . Chỉ bằng những biện pháp tích cực di dân có khoa học thì các nước đới nóng mới giải quyết được sức ép DS đang làm cho đời sống khó khăn KT phát triển chậm Hoạt động 2 ĐÔ THỊ HOÁ HS đọc thuật ngữ ĐTH . - Dựa vào nội dung SGK nêu tình hình phát triển đô thị ở đới nóng vào II - ĐÔ THỊ HOÁ - Khái niệm Đ TH - Hậu quả nặng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.