TAILIEUCHUNG - Báo cáo " Nghiên cứu phương pháp sử dụng enzyme peroxidase tách chiết từ củ cải trắng để xác định hàm lượng thủy ngân trong nước ô nhiễm "

Bài báo đã tiếp thu những thành tựu trong lĩnh vực công nghệ enzyme và xử lý môi trường nước, nghiên cứu sử dụng Enzyme Peroxidase (POD) tách chiết từ củ cải trắng để xác định hàm lượng thủy ngân trong nước ô nhiễm. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hàm lượng protein trong củ cải là 0,1269 mg/g; Enzyme POD hoạt động mạnh nhất tại giá trị pH = 6,5; Ion Hg2+ ảnh hưởng đến hoạt tính của POD, enzyme hoàn toàn mất hoạt tính tại giá trị nồng độ 5mg/l Hg2+. Đây là hướng nghiên cứu thân thiện. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 24 2008 23-27 Nghiên cứu phương pháp sử dụng enzyme peroxidase tách chiết từ củ cải trắng để xác định hàm lượng thủy ngân trong nước ô nhiễm Trần Thị Hồng Trần Hoàng Thanh Nguyễn Thị Hà Giang Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội 334 Nguyễn Trãi Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 29 tháng 12 năm 2007 Tóm tắt. Bài báo đã tiếp thu những thành tựu trong lĩnh vực công nghệ enzyme và xử lý môi trường nước nghiên cứu sử dụng Enzyme Peroxidase POD tách chiết từ củ cải trắng để xác định hàm lượng thủy ngân trong nước ô nhiễm. Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng protein trong củ cải là 0 1269 mg g Enzyme POD hoạt động mạnh nhất tại giá trị pH 6 5 Ion Hg2 ảnh hưởng đến hoạt tính của POD enzyme hoàn toàn mất hoạt tính tại giá trị nồng độ 5mg l Hg2 . Đây là hướng nghiên cứu thân thiện với môi trường có giá trị thực tiễn cao với phạm vi áp dụng rộng rãi. 1. Mở đầu Củ cải trắng tên khoa học là Raphanus sativus L. thuộc họ cải Brassicaceae. Củ cải trắng chứa 92 nước 1 5 protit 3 7 glucit 1 8 cellulose. Trong củ cải tươi có chứa glucose pentosan adenin arginin histidin cholin trigonellin diastase. vitamin A B C. Rễ chứa glucosit enzyme và methyl mercaptan. Củ cải có vị ngọt hơi cay đắng tính bình không có độc có tác dụng long đờm trừ viêm. 1 . Enzyme Peroxidase POD là enzyme có nhiều trong củ cải trắng và các loại cây họ Đậu. POD được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực đặc biệt trong xử lý môi trường. POD được sử dụng để xúc tác cho quá trình xử lý các chất ô nhiễm khó phân hủy như phenol thường có mặt trong nước thải công nghiệp của các nhà máy lọc dầu sản xuất sản phẩm cao su chưng cất than đá này. 2 . Nước bị ô nhiễm thủy ngân là một vấn đề môi trường rất được quan tâm nghiên cứu do độc tính và các tác động của thủy ngân đối với thủy sinh vật và con người. Trong bài báo này chúng tôi nghiên cứu sử dụng enzyme peroxidase tách chiết từ củ cải trắng để xác định hàm lượng thủy ngân trong nước ô nhiễm nhằm phát .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.