TAILIEUCHUNG - Giáo án lớp 5 môn Địa Lý: VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA

tiêu: Học xong bài này, HS : - Chỉ được vị trí địa lí và giới hạn của nước Việt Nam trên bản đồ và trên quả Địa cầu. - Mô tả được vị trí địa lí, hình dạng nước ta. - Nhớ diện tích lãnh thổ của Việt Nam. - Biết được những thuận lợi và một số khó khăn do vị trí địa lý của nước ta đem lại. dùng dạy học: -Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam. - Quả Địa cầu . hoạt động dạy học: Nội dung hoạt động dạy học TG. | VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA I. Mục tiêu Học xong bài này HS - Chỉ được vị trí địa lí và giới hạn của nước Việt Nam trên bản đồ và trên quả Địa cầu. - Mô tả được vị trí địa lí hình dạng nước ta. - Nhớ diện tích lãnh thổ của Việt Nam. - Biết được những thuận lợi và một số khó khăn do vị trí địa lý của nước ta đem lại. II. Đồ dùng dạy học -Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam. - Quả Địa cầu . III. Các hoạt động dạy học TG Nội dung hoạt động dạy học tương ứng Phương pháp hình thức tổ chức dạy học tương ứng Đồ dùng 2 cũ Kiểm tra sách vở của học sinh . học Giới thiệu bài - GV nêu mục đích yêu Phấn cầu ghi tên bài trên bảng. màu Hoạt động 1 Vị trí địa lí và giới hạn. Phương pháp thảo luận Bản Đất nước Việt Nam gồm quan sát. đồ có những bộ phận nào - HS quan sát hình 1 trong địa lí SGK thảo luận trả lời câu tự hỏi nhiên - GV chỉ phần đất liền của Việt nước ta trên lược đồ. Nam Phần đất liền của nước ta - HS quan sát lược đồ tiếp giáp với những nước thảo luận trả lời câu hỏi. nào - HS lên bảng trình bày kết Biển bao bọc phía nào quả và chỉ lại vị trí. phần đất liền của nước ta Tên biển là gì Kể tên một số đảo và quần đảo của nước ta GV bổ sung Đất nước ta gồm có đất liền biển đảo và quần đảo ngoài ra còn có vùng trời bao trùm lãnh thổ nước ta. Vị trí của nước ta có thuận lợi gì cho việc giao lưu với các nước khác KL Việt Nam nằm trên bán đảo. Hoạt động 2 Hình dạng và diện tích - GV chốt lại . -Một số hs lên bảng chỉ vị trí của nước ta trên quả địa cầu. Phương pháp thảo luận nhóm quan sát . Qủa địa .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.