TAILIEUCHUNG - Báo cáo "Vài nét về thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí và giá thành tại một số doanh nghiệp sản xuất ở Hà Nội "

Kế toán quản trị (KTQT) được coi là một trong những công cụ quản lý hữu hiệu trong điều kiện nền kinh tế thị trường, bởi tính linh hoạt và kịp thời của thông tin kế toán phục vụ yêu cầu quản trị nội bộ doanh nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, hệ thống KTQT chi phí và giá thành tại các doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam chưa được chú trọng, hoặc có làm nhưng hiệu quả chưa cao. Tại sao các doanh nghiệp sản xuất Việt. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN Kinh tế và Kinh doanh 26 2010 245-255 Vài nét về thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí và giá thành tại một số doanh nghiệp sản xuất ở Hà Nội TS. Nguyễn Thị Minh Tâm Khoa Tài chính Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thủy Cầu Giấy Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 17 tháng 9 năm 2010 Tóm tăt. Kế toán quản trị KTQT được coi là một trong những công cụ quản lý hữu hiệu trong điều kiện nền kinh tế thị trường bởi tính linh hoạt và kịp thời của thông tin kế toán phục vụ yêu cầu quản trị nội bộ doanh nghiệp. Tuy nhiên trên thực tế hệ thống KTQT chi phí và giá thành tại các doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam chưa được chú trọng hoặc có làm nhưng hiệu quả chưa cao. Tại sao các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam chưa thực sự quan tâm đến KTQT chi phí và giá thành Cần phải làm gì để KTQT phát huy tác dụng trong hoạt động của doanh nghiệp Với phương pháp điều tra khảo sát thực tế kết hợp với những kinh nghiệm của quốc tế bài viết này sẽ góp phần giải quyết các vấn đề nói trên. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng Bảng câu hỏi gửi đến một số doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn Hà Nội. Từ những thông tin thu thập được chúng tôi đã tập hợp phân tích và đánh giá thực trạng trên cơ sở đó đưa ra các kết luận và kiến nghị. 1. Điều kiện hình thành và phát triển kế toán quản trị ở Việt Nam Vài năm gần đây số lượng các doanh nghiệp tăng lên rất nhanh sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt đòi hỏi doanh nghiệp phải có chiến lược giải pháp hiệu quả. KTQT chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là một trong những công cụ hữu hiệu giúp các nhà quản trị quản lý doanh nghiệp. KTQT cung cấp các thông tin cụ thể chi tiết và có sử dụng một số nội dung của ngành khoa học khác như thống kê kinh tế ngành quản trị kinh doanh. nên nó được coi như một hệ thống trợ giúp các nhà quản trị ra các quyết định tối ưu. Khi sử dụng thông tin chi tiết đã được tóm lược theo yêu cầu sử dụng nhà quản trị có thể phát hiện vấn đề để ĐT 84-4-36416817 E-mail minhtam280557@

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.