TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật xử lý mãng cầu ra hoa trái vụ?

1. Tiêu chuẩn vườn cây xử lý Tất cả những vườn cây mãng cầu ta đã cho thu hoạch vụ chính đều có thể xử lý cho ra hoa trái vụ, nhưng phải bảo đảm đủ nước tưới trong mùa khô. Tuy nhiên, tốt nhất là đối với những vườn cây sinh trưởng mạnh, có độ tuổi từ 5-7 năm, được bón phân đầy đủ giai đoạn sau thu hoạch vụ chính. 2. Thời điểm xử lý vụ nghịch Phải xử lý vào thời điểm: + Vườn cây đã trải qua giai đoạn phục hồi nguồn dinh dưỡng đã mất. | 17 1 A i 1 A w Ă 1 J A rfc Kỹ thuật xử lý mãng câu ra hoa trái vụ 1. Tiêu chuẩn vườn cây xử lý Tất cả những vườn cây mãng câu ta đã cho thu hoạch vụ chính đều có thể xử lý cho ra hoa trái vụ nhưng phải bảo đảm đủ nước tưới trong mùa khô. Tuy nhiên tốt nhất là đối với những vườn cây sinh trưởng mạnh có độ tuổi từ 5-7 năm được bón phân đây đủ giai đoạn sau thu hoạch vụ chính. 2. Thời điểm xử lý vụ nghịch Phải xử lý vào thời điểm Vườn cây đã trải qua giai đoạn phục hồi nguồn dinh dưỡng đã mất sau thu hoạch vụ chính và giai đoạn tăng thời gian khai thác. Thời điểm ra hoa và đậu trái có nhiệt độ không quá cao hay quá thấp và ẩm độ đất không bị đảo lộn đột ngột. Phải tính đến giá bán ở thời điểm thu hoạch trái. 3. Kỹ thuật xử lý . Kỹ thuật bấm tỉa cành - Việc bấm tỉa cành được tiến hành sau khi đã xiết nước và sử dụng hóa chất gây rụng lá 10-14 ngày lúc này trùng với thời điểm bón phân lần 1 cho vụ nghịch. - Trên những vườn nếu không xử lý hóa chất thì sau khi bấm tỉa cành cần tuốt những lá còn sót lại trên cành. 7 - 10 ngày sau khi tỉa cành thì tưới trở lại và bón phân lần 1. - Loại bỏ những cành khô cành sâu bệnh và cành vượt. Trên các cành có khả năng cho trái bấm tỉa ở vị trí có đường kính từ 0 8-1 5 cm. . Các hóa chất xử lý Có thể sử dụng chế phẩm Dola phun 1 lần trực tiếp vào tán lá của cây nồng độ 35g 8 lít nhằm ức chế sinh trưởng tăng cường quá trình rụng lá kích thích mầm hoa và tăng thời gian khai thác của cây. Một số nơi nông dân sử dụng Gramoxone 50cc 16 lít để xử lý gây rụng lá nhằm giảm công tuốt lá cũng đạt được kết quả tương tự nhưng mức độ ảnh hưởng lâu dài trên cây thì chưa được nghiên cứu. 4. Biện pháp kỹ thuật tăng đậu trái cây mãng cầu vụ nghịch . Quản lý nước Trước khi tuốt lá cần cắt nước từ 20-25 ngày và tưới lại giai đoạn 7 - 10 ngày sau khi bấm cành. Lượng nước tưới vào giai đoạn sau đậu trái có thể tăng dần từ tưới nhẹ đến tưới giữ ẩm với chu kỳ tăng dần từ 5 ngày lần đến 2 ngày lần tùy vào độ ẩm đất. . Phân bón Lượng phân bón

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.