TAILIEUCHUNG - Báo cáo " Tranh chấp về hàng dệt may trong WTO và một số gợi ý cho Việt Nam "

Dệt may là một ngành hàng quan trọng của Việt Nam trong việc giải quyết công ăn việc làm và tạo thu nhập cho người dân, song mặt hàng này lại chịu sự cạnh tranh rất lớn và thường xảy ra tranh chấp. Do vậy, nghiên cứu các tranh chấp về hàng dệt may trong WTO và đưa ra các khuyến nghị cho Việt Nam là hết sức cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước nguy cơ bị kiện bán phá giá hàng dệt may và cũng đang chịu tác động của việc. | T ạp chí Khoa học ĐHQGHN Kinh tế và Kinh doanh 25 2009 193-200 Tranh chấp về hàng dệt may trong WTO và một số gợi ý cho Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Vũ Hà Khoa Kinh tế Quốc tế Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thuỷ Cầu Giấy Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 23 tháng 6 năm 2009 Tóm tắt. Dệt may là một ngành hàng quan trọng của Việt Nam trong việc giải quyết công ăn việc làm và tạo thu nhập cho người dân song mặt hàng này lại chịu sự cạnh tranh rất lớn và thường xảy ra tranh chấp. Do vậy nghiên cứu các tranh chấp về hàng dệt may trong WTO và đưa ra các khuyến nghị cho Việt Nam là hết sức cần thiết đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước nguy cơ bị kiện bán phá giá hàng dệt may và cũng đang chịu tác động của việc bán phá giá hàng dệt may của Trung Quốc vào thị trường nội địa. Bài viết tổng kết về các tranh chấp xảy ra trong WTO về hàng dệt may và trên cơ sở đó đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam như chủ động khởi kiện nếu thấy hàng dệt may bị bán phá giá trên thị trường nội địa tích cực theo kiện giải quyết tranh chấp không thông qua Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm nghiêm chỉnh thực hiện các phán quyết của Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO. 1. Tranh chấp về hàng dệt may trong WTO phẩm nông nghiệp . Tính đến ngày 30 12 2008 Tính đến ngày 30 12 2008 theo số liệu của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO thì có 390 vụ tranh chấp thương mại khác nhau diễn ra tại WTO. Các vụ tranh chấp này có liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đó chủ yếu tập trung vào các vấn đề và mặt hàng như các biện pháp chống bán phá giá tự vệ thép các sản phẩm nông nghiệp TRIPs các biện pháp đối kháng dệt may các biện pháp nhập khẩu xe ô tô bằng phát minh. xem biểu đồ 1 . Trong các vấn đề và lĩnh vực tranh chấp tại WTO thì dệt may là một lĩnh vực xảy ra nhiều tranh chấp đứng thứ 7 trong số các vấn đề tranh chấp và là mặt hàng có nhiều tranh chấp nhất chỉ đứng sau mặt hàng thép và các sản ĐT 84-4-37547506 407 E-mail hantv@ đã có 19 vụ tranh chấp liên quan đến hàng dệt .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.