TAILIEUCHUNG - Các doanh nghiệp thiếu khả năng cạnh trạnh khi hội nhập thị trường quốc tế rộng lớn

Tham khảo luận văn - đề án 'các doanh nghiệp thiếu khả năng cạnh trạnh khi hội nhập thị trường quốc tế rộng lớn', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | A - Mở đâu 1. Lý do chọn đề tài Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Chính Phủ và chính quyền thành phố là tạo ra nhiều việc làm cho người dân huy động vốn từ trong dân để phát triển đất nước. Muốn phát triển kinh tế thì phải huy động được vốn trong điều kiện phát triển của cả nước nói chung và của thành phố nói riêng điều cần nhất đó là vốn trong nước và để có được nguồn vốn này thì phải huy động vốn từ trong dân. Việc phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ là bước đi thích hợp và thật sự quan trọng bởi vì nó góp phần tạo ra được nhiều việc làm chuyển đổi cơ cấu kinh tế huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hôi của cả nước cũng như của thành phố. Ngoài ra việc phát triển DNNVV phù hợp với quy luật phát triển của nền kinh tế thế giới cũng như sự vần động biến đổi của nền kinh tế Việt Nam bước đi trên còn giúp tháo gỡ các vấn đề xã hội như thất nghiệp khắc phục và giảm bớt các tệ nạn xã hôi góp phần bảo đảm trật tự an ninh đảm bào sự phát triển công bằng giữa các thành phần kinh tế nâng cao mức sống và thu nhập cho người dân. Nói tóm lại phát triển DNNVV là một bước đi không thể không tiến hành tận dụng tối đa nguồn lực và phát triển nền kinh tế xã hội sẽ giúp cho nước ta vững bước trên con đường hội nhập và mở cửa với nền kinh tế thế giới. Đà nẵng một thành phố năng động là trung tâm phát triển mạnh mẽ nhất của khu vực Miền trung Tây nguyên và sự phát triển kinh tế của nó kéo theo sự phát triễn mạnh mẽ của các DNNVV. Tuy nhiên hiện nay các doanh nghiệp này đang lâm vào tình trạng khó khăn và có những thách thức đặt ra cho các doanh nghiệplà không nhỏ. Số DN được thành lập ít hơn quy mô số dân của thành phố số doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả tăng thêm vốn lao động là chưa nhiều. Tuy đã có nhiều DN hoạt động hiệu quả có hình thức tổ chức kinh doanh phù hợp có nhiều ưu thế về tính năng động thích ứng nhanh với sự thay đổi của thị trường. .nhưng sự phát triển của DNNVV thành phố tuy đã có nhiều thay đổi nhưng còn chậm và chưa ổn định. Điều đó xuất phát từ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.