TAILIEUCHUNG - Hiệu quả trong sử dụng tiền vốn kinh doanh các mặt hàng có tính chất nguy hiểm

Tham khảo luận văn - đề án 'hiệu quả trong sử dụng tiền vốn kinh doanh các mặt hàng có tính chất nguy hiểm', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Lời Mở Đầu Trong điều kiện ngày nay với sự có mặt của đa thành phần kinh tế và với tiến trình cải cách đang đặt kinh tế Việt Nam bước vào một giai đoạn mới một thời kỳ mới. Đó là quá trình khu vực hoá toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới. Và Việt Nam chuẩn bị gia nhập WTO đã tham gia tích cực APEC ASEAN. Đặc biệt tiến trình hội nhập AFTA của Việt Nam thì hoạt động kinh doanh trở nên thiết thực hơn. Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh thì mọi doanh nghiệp cần có lượng vốn nhất định. Vốn là yếu tố quan trọng đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh được diễn ra thường xuyên liên tục. Do đó việc sử dụng vốn có hiệu quả hay không là một vấn đề vô cùng quan trọng. Vấn đề chính đặt ra cho các doanh nghiệp trong giai đoạn này là làm thế nào để tổ chức sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. Bởi hiệu quả kinh tế không chỉ là thước đo giá trị về chất lượng năng lực trình độ tổ chức quản lý hoạt động tổ chức sản xuất kinh doanh mà là vấn đề sống còn đối với doanh nghiệp. Trong đó có thể nói hiệu quả sử dụng vốn là điều kiện tiên quyết để khẳng định sự tồn tại và phát triển doanh nghiệp. Và càng đặt biệt hơn tại Công ty Cổ phần Hoá chất VLĐ Đà Nằng hiệu quả sử dụng vốn lưu động là nhân tố quyết định gopa phần tích cực làm tăng giá trị của Công ty. Do vậy việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Cổ phần Hoá chất VLĐ Đà Nằng có một ý nghĩa rất quan trọng đó chính là cơ sở giúp cho các đơn vị vạch ra kế hoạchu quản lý vốn có hiệu quả hơn. Xuất phát từ ý nghĩa đó và với kiến thức trang bị ở trường em đã chọn đề tài Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Hoá chất VLĐ Đà Nằng để làm đề tài nghiên cứu. Do thời gian và kiến thức còn hạn chế đặc biệt về kiến thức về thực tế cho nên đề tài không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự đánh giá và góp ý của giáo viên hướng dẫn. Nội dung của đề tài gồm 3 phần Phần I Cơ sở lý luận chung về phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động Phần II Phân tích tình hình sử dụng vốn tại Công ty CP .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    65    0    29-09-2022
142    70    0    29-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.