TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI THỬ TN THPT NĂM 2011 MÔN : VẬT LÍ - ĐỀ 02

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử tn thpt năm 2011 môn : vật lí - đề 02', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Ôn Tập TNTHPT ĐỀ THI THỬ TN THPT NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ - ĐỀ 02 I. PHẦN CHUNG CHO TẮT CẢ CÁC THÍ SINH Từ câu 1 đến câu 32 Câu 1 Chọn câu sai về mạch điện xoay chiều A. Công thức cos p R Z có thể áp dụng cho mọi đoạn mạch xoay chiều B. Cuộn cảm có thể có hệ số công suất khác không C. Hệ số công suất của đoạn mạch phụ thuộc vào tần số của dòng điện trong mạch D. Biết hệ số công suất của đoạn mạch ta không thể xác định hiệu điện thế 2 đầu đoạn mạch sớm hay trễ pha so với cường độ dòng điện Câu 2 Cho đoạn mạch xoay chiều nối tiếp cuộn dây là thuần cảm có cảm kháng 100 Q .dung kháng 200 Q R là biến trở thay đổi từ 20 Q đến 80 Q .Với giá trị nào của R thì công suất đoạn mạch lớn nhất .Cho hiệu điện thế hiệu dụng 2 đầu đoạn mạch không đổi Q Q C. 50 Q D. 80 Q Câu 3 Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên A. Hiện tượng tự cảm B. Hiên tượng cảm ứng điện từ C. Từ trường quay D. Hiện tượng nhiệt điện Câu 4 Máy biến áp là 1 thiết bị có thể A. Biến đỏi hiệu điện thế của của dòng điện xoay chièu B. Biến đỏi hiệu điện thế của dòng điện không đổi C. Biến đổi hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều hay dòng điện không đổi D. Bién đổi công suất của dòng điện không đổi Câu 5 Cho 1đoạn mạch xoay chiều gồm 1biến trở nối tiêp với tụ C 10-4 7Ĩ F đặt vào hiệu điện thế u 200 cos 1007ĩt V .Tìm giá trị của biến trở để công suất của mạch cực đại A. 200 Q B. 100 Q C. 50 Q D. 70 7 Q Câu 6 Trong động cơ không đồng bộ ba pha khi từ trường trong một cuộn dây có giá trị cực đại thì từ trường trong 2 cuộn dây kia A. Bằng nữa giá trị cực đại B. Bằng 2 3 giá trị cực đại C. Bằng 1 3 giá trị cực đại D. Bằng giá trị cực đại Câu 7 Trong dao động điều hoà lúc li độ của vật có giá trị x V3 A 2 thì độ lớn vận tốc là A. v Vmax B. v Vmax 2 C. v vma ã 2 D. v Vmax V2 Câu 8 Một vật dao động điều hoà có phương trình x 4 cos 3t- ĩĩ 6 cm. Cơ năng của vật là 7 J. Khối lượng của vật là A. 1kg B. 2kg C. 0 1kg D. 0 2kg Câu 9 Một vật m dao động điều hoà với phương trình x 20 cos2 n t cm . Gia .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.