TAILIEUCHUNG - Phương pháp 3T trong quá trình ra quyết định cá nhân

Trên thực tế có rất nhiều phương pháp để bạn ra những quyết định hiệu quả, phương pháp 3T mà tôi định nghĩa vui vẻ là Tình – Tiền – Tài sau đây hy vọng sẽ là tham khảo tốt cho bạn trong quá trình lựa chọn. | Phương pháp 3T trong quá trình ra quyết định cá nhân Trên thực tế có rất nhiều phương pháp để bạn ra những quyết định hiệu quả phương pháp 3T mà tôi định nghĩa vui vẻ là Tình - Tiền - Tài sau đây hy vọng sẽ là tham khảo tốt cho bạn trong quá trình lựa chọn. Tôi có thể lấy một ví dụ nhỏ để bạn có thể hiểu rõ phương pháp này. VD Bạn đang được 2 công ty khác mời vào một vị trí với mức lương tốt hơn nơi bạn đang làm việc. Điều đó khiến bạn khó khăn trong việc lựa chọn nên ở hay đi. Theo cách giải quyết thông thường bạn sẽ ra đi và để rồi nhiều người sau một thời gian làm việc mới biết mình đã sai lầm. Bạn có biết tại sao bạn lại có những quyết định sai lầm đến vậy Khi bạn đứng trước các lựa chọn bạn rất dễ để tự mình dính chặt vào vấn đề mà không thể tách ra. Một trong những rào cản và khó khăn lớn nhất của quá trình ra quyết định cá nhân là thiếu những thông tin cần thiết về vấn đề. Khi chúng ta ra quyết định chúng ta thường bị chi phối bởi các cảm xúc cá nhân hay sự đánh giá từ môi trường bên ngoài mà quên đi nguyên tắc cần đảm bảo tính khách quan của vấn đề. Để cho mình những sự lựa chọn và những quyết định chính xác nhất điều đầu tiên bạn cần làm trong trường hợp này bạn hãy lấy 1 tờ giấy và vạch 3 chữ T. Một bên bạn hãy liệt kê những điều bạn sẽ nhận được khi ở lại hay ra đi một bên bạn hãy liệt kê ra những điều bạn sẽ mất. Một phép tính cộng trừ đơn giản giữa 3 lựa chọn và căn cứ vào tiêu chí nghề nghiệp của bạn bạn sẽ biết mình nên lựa chọn giải pháp nào. Cuộc sống và công việc là một chuỗi các lựa chọn. Bạn sẽ thành công khi tự mình quyết định và đưa ra các lựa chọn tốt nhất dựa trên các nguyên tắc của chính mình hay để cảm xúc và những lợi ích trước mắt che lấp để rồi đánh mất chính mình. Phương pháp 3T trong quá trình ra quyết định cá nhân là một nguyên tắc đơn giản mà tôi nghĩ rằng bạn có thể dễ dàng ứng dụng trong cuộc sống và công việc của mình. Bạn chỉ có thể ra quyết định tập thể tốt khi bạn có những kỹ năng ra quyết định cá nhân hiệu quả. Để có thêm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    4    0    12-08-2020
4    2    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    34    2