TAILIEUCHUNG - Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý 11

Dưới đây là bài tập trắc nghiệm Vật lý 11 mời các bạn và thầy cô hãy tham khảo để giúp các em học sinh ôn tập củng cố kiến thức cũng như cách giải các bài tập nhanh và chính xác nhất. Chúc các bạn thi tốt. | r À L 1 A. A. À 1 r Bài tập trắc nghiệm vật lí 11 Dùng qui ứơc sau để trả lời các câu 1 2 3 a phát biểu 1 đúng. Phát biểu 2 đúng. Hai phát biểu có liên quan b phát biểu 1 đúng. Phát biểu 2 đúng. Hai phát biểu không liên quan c phát biểu 1 đúng. Phát biểu 2 sai. d phát biểu 1 sai. Phát biểu 2 đúng Câu 1 Trong tinh thể kim loại các nút màng là các iôn dương xung quanh các iôn dương là các electrôn tự do Nên Dòng điện trong kim loại là dòng chuển dời có hướng của các electrôn t do và của các iôn dương Câu 2 Khi có điện trường các êlectrôn tự do trong dây dẫn kim loại chuyển động có hướng tạo ra dòng điện Nên ở trường hợp này quỹ đạo của các êlectrôn là những đường song song với đường sức Câu3 Trong kim loại khi chuyển động có hướng các electron tự do va chạm với các nút mạng và truyền động năng cho chúng Nên Khi có dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại nóng lên Câu 4 Các kim loại khác nhau có điện trở suất khác nhau do bởi chúng có a Cấu trúc mạng tinh thể khác nhau. b Mật độ electron tự do khác nhau. c Tính chất hoá học khác nhau. d Cả a và b. Câu 5 điều nào sau đây xảy ra khi hai kim loại khác nhau tiếp xúc với nhau a có sự khuếch tán electron qua lớp tiếp xúc. b có một điện trường ở chỗ tiếp xúc. c có một hiệu điện thế xác định giữa hai thanh kim loại. d Cả 3 điều trên. Câu 6 Trong các yếu tố sau I. Bản chất của hai kim loại tiếp xúc II. hiệu nhiệt độ ở hai mối hàn III. Diện tích tiếp xúc của hai kim loại ở mối hàn Suất điện động của cặp nhiệt điện phụ thuộc các yếu tố nào a I II và III b I và II c II và III d II Câu 7 Trong các chất sau I. Benzen II. Natri tan trong nước III. Rượu IV. Dung dịch Nacl Chất nào là chất điện phân a I và IV b II và IV c III và IV d chỉ IV Câu 8 Sự tạo thành các hạt mang điện tự do trong chất điện phân là do a Dòng điện qua chất điện phân b Sự phân ly của các phân tử chất tan trong dung dịch c Sự trao đổi electron với các điện cực d cả 3 nguyên nhân trên Câu 9 Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển rời có hướng của a Các iôn dương

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
21    4    0