TAILIEUCHUNG - Định luật ôm

Tìm mối quan hệ giữa SĐĐ E CĐDĐ I chạy trong mạch và điện trở toàn phần R+r của toàn mạch? CH1:Năng lượng điện do bộ phận nào cung đó được tính như thế nào ? CH2:Tính nhiệt lượng tỏa ra ở điện trở R và r? | KIỂM TRA BAI CŨ Cau1 Chọn phương an đung. Theo định luật Jun-Len-xơ nhiệt lương tọa ra trên day dan lệ thuan vơi cường đọ dong điện chay qua day dan . lệ nghịch vơi bình phương cương đọ dong điện. C. Tỉ lệ vơi bình phương điện trô cua day dan. D. Tỉ lệ vơi bình phương cương đọ dong điện. Câu2 Trong đoạn mạch chỉ co điện trô R nệU giam hiệu điện thế hâi đâu đoạn mạch đi 3 lân Thì nhiệt lượng toa rạ trong cung thời gian sệ đi 3 lạn. đi 9 lân. C. Tâng lện 9 lân. ĐUng D. Tâng lện 3 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    3    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
136    7    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
21    7    0
12    6    0
40    3    0