TAILIEUCHUNG - Đồ án khí cụ điện hạ áp

Đất nước đang càng ngày càng phát triển, quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đang diễn ra mạnh mẽ. Để thực hiện được thì phải có nguồn năng lương, mà điện năng chiếm một vai trò rất quan trọng. Điện năng cung cấp cho mọi ngành, mọi lĩnh vực, mọi đối tượng. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng điện thì không thể tránh khỏi những sự cố, rủi ro xảy ra như hiện tượng quá điện áp, quá dòng điện, hiện tượng ngắn mạch | Thiết kế công tắc tơ Đồ án khí cụ điện hạ ỏp Mục lục Lời nói Chương I Chọn kết cấu và thiết kế sơ I. Khái niệm 1. Tác dụng và cấu tạo của công tắc 2. Nguyên lý hoạt II. Chọn kết cấu và thiết kế sơ 1. Hệ thống mạch vòng dẫn 2. Hệ thống dập hồ 3. Nam châm 4. Hệ thống các lò xo nhả lò xo tiếp điểm và lò xo hoãn 5. Hình dáng của công tắc Chương II Tính toán mạch vòng dẫn I. Khái niệm II. Mạch vòng dẫn điện 1. Thanh 2. Đầu 3. Tiếp III. Mạch vòng dẫn điện 1. Thanh 2. Tiếp Chương III Tính và dựng đặc tính I. Tính toán lò 1. Vật liệu làm lò 2. Lò xo ép tiếp điểm 3. Lò xo tiếp điểm 4. Lò xo II. Đặc tính Ngọc Văn Tú -1 - TBĐ-ĐT1 Thiết kế công tắc tơ Đồ án khí cụ điện hạ ỏp 1. Lập sơ đồ 2. Tính toán các lực .27 3. Đặc tính Chương IV Tính toán và kiểm nghiệm nam châm I. Khái II. Tính toán thiết kế nam châm 1. Xác định 2. Chọn vật liệu dẫn 3. Chọn từ cảm hệ số từ rò hệ số từ 4. Tính tiết diện lõi mạch 5. Xác định kích thước cuộn 6. Kích thước mạch III. Tính toán kiểm nghiệm nam châm đồ thay thế mạch 2. Tính từ dẫn khe hở không 3. Tính từ 4. Tính số vòng 5. Tính đường kính 6. Tính toán vòng ngắn 7. tính toán vòng ngắn 8. Tính toán kiểm nghiệm cuộn 9. Tính và dựng đặc tính lực điện Chương V Tính và kiểm nghiệm buồng dập hồ I. Vật 1. Vật liệu làm vỏ buồng dập hồ 2. Vật liệu làm các tấm II. Tính toán và kiểm nghiệm . 50 Chương VI Hoàn thiện kết Ngọc Văn Tú - 2 - TBĐ-ĐT1 Thiết kế công tắc tơ Đồ án khí cụ điện hạ ỏp I. Mạch vòng dẫn 1. Mach vòng dẫn điện 2. Mạch vòng dẫn điện II. Lò xo tiếp điểm lò xo nhả. 55 1. Lò xo tiếp điểm 2. Lò xo tiếp điểm phụ. 55 3. Lò xo III. Nam .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    7    0    12-08-2020
2    3    0    12-08-2020
3    6    0    12-08-2020
4    10    0    12-08-2020
48    5    0    12-08-2020
108    4    0    12-08-2020
7    4    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN