TAILIEUCHUNG - NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DỰ ÁN ODA TẠI VIỆT NAM

Tóm tắt: Bài báo đưa ra cái nhìn tổng quát, những đặc điểm của dự án ODA, hiện trạng quản lý dự án ODA tại Việt Nam và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dự án ODA tại Việt Nam. Summary: This article gives a general view and the major characters of ODA projects. It also analyses the situation of managing ODA projects and recommends some solutions to enhance the effectiveness of ODA- project management in Vietnam. | NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DỰ ÁN ODA TẠI VIỆT NAM ThS. VŨ THU HẰNG Bộ môn Quản trị kinh doanh Khoa Vận tải - Kinh tế Trường Đại học Giao thông Vận tải Tóm tắt Bài báo đưa ra cái nhìn tổng quát những đặc điểm của dự án ODA hiện trạng quản lý dự án ODA tại Việt Nam và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dự án ODA tại Việt Nam. Summary This article gives a general view and the major characters of ODA projects. It also analyses the situation of managing ODA projects and recommends some solutions to enhance the effectiveness of ODA-project management in Vietnam. I. DỰ ÁN ODA ODA Official Development Assistance - Hỗ trợ phát triển chính thức hay Viện trợ phát triển cấp chính phủ là hình thức trợ giúp tài chính đầu tiên của các quốc gia phát triển đối với các quốc gia đang phát triển được nước Mỹ khởi xướng từ năm 1946. Từ đó đến nay đã có nhiều quốc gia trên thế giới như Nhật Bản Đan Mạch Thụy Điển. tổ chức đa phương như World Bank ngân hàng phát triển châu Á ADB Quỹ tiền tệ quốc tế IMF . sử dụng hình thức này để trợ giúp cho các quốc gia đang phát triển chủ yếu ở khu vực châu Á châu Phi. ODA luôn được coi là nguồn vốn quan trọng và việc thu hút sử dụng một cách hiệu quả nguồn vốn ODA luôn là một trong các hoạt động có tính chiến lược đối với các quốc gia đang phát triển. Nguồn hình thành ODA là từ ngân sách của nhà tài trợ và nguồn vốn đối ứng từ ngân sách nước nhận tài trợ. Theo tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD thì nguồn vốn ODA nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức là nguồn tài chính được phân phối với mục tiêu chủ yếu là thúc đẩy sự thịnh vượng và phát triển kinh tế cho các quốc gia đang phát triển trong đó khoản trợ cấp không hoàn lại chiếm ít nhất là 25 tính cả 10 tỷ suất chiết khấu . Theo thỏa thuận nguồn vốn ODA bao gồm đóng góp của các tổ chức tài trợ theo hình thức song phương giữa hai nước hoặc thông qua các tổ chức đa phương như WB ADB. . Dự án ODA là dự án có sử dụng nguồn vốn ODA thuộc khuôn khổ hoạt động hợp tác giữa quốc gia tiếp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN