TAILIEUCHUNG - Tiểu luận tìm hiểu hạt Entrino

Nơtrinô là hạt bí ẩn nhất trong số các hạt mà ta biết được trong vũ trụ chúng cũng là những hạt ít được biết đến nhất. . Nó luôn cho ta nhiều bất ngờ. Các tiên đoán về sự tồn tại của hạt bí ẩn này về phương diện lý thuyết đã được Wolfgang Pauli công bố từ những năm 1930 nhưng mãi đến hơn 25 năm sau, năm 1956, nhóm nghiên cứu của nhà bác học Clyde Cowan mới ghi nhận được sự tồn tại của hạt này trong thực nghiệm | TÌM BÊU HẠT NƠTRINỔ Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 5 năm 2007 MỞ ĐẦU Nơtrinô là hạt bí ẩn nhất trong số các hạt mà ta biết được trong vũ trụ chúng cũng là những hạt ít được biết đến nhất. . Nó luôn cho ta nhiều bất ngờ. Các tiên đoán về sự tồn tại của hạt bí ẩn này về phương diện lý thuyết đã được Wolfgang Pauli công bố từ những năm 1930 nhưng mãi đến hơn 25 năm sau năm 1956 nhóm nghiên cứu của nhà bác học Clyde Cowan mới ghi nhận được sự tồn tại của hạt này trong thực nghiệm. Sau sự phát hiện ra hạt bí ẩn này các nhà vật lý đã dành khá nhiều thời gian để nghiên cứu các tính chất đặc điểm cũng như các ứng dựng của hạt nơtrinô. Hạt nơtrinô không chỉ được ứng dụng khi quan sát các quá trình phóng xạ mà còn là một trong những tác nhân quan trọng giúp cho các nhà thiên văn vật lý quan sát nhân mặt trời. Mặt Trời cũng bức xạ vô số nơtrinô sinh ra trong các phản ứng nhiệt hạch trong lòng của mình. Các nơtrinô này được sinh ra chỉ một lọai nhưng trong quá trình di chuyển đến Trái Đất chúng lại biến qua hai loại kia một cách bí ẩn. Hơn nữa việc thu nhận các bức xạ từ ngoài vũ trụ trong đó có nơtrinô là một trong những nguồn nghiên cứu của các nhà bác học nhằm tìm hiểu lịch sử hình thành vũ trụ cũng như khám phá thêm các bí ẩn về cuộc sống này. Gần đây một số nghiên cứu đã công bố một số khám phá mới về hạt nơtrinô. Cụ thể là nơtrinô có khối lượng chứ không phải là không khối lượng nhưng đã được tiên đoán. Các nơtrinô có khối lượng nhưng hạt nơtrinô nặng nhất cũng chỉ bằng một phần triệu khối lượng của hạt tích điện nhẹ nhất. Việc neutrino có khối lượng nhỏ như vậy có thể là do chúng nhận được khối lượng từ một quy luật vật lý còn chưa biết có thể liên quan đến lực thống nhất. Việc khảo sát chi tiết các tính chất hạt nơtrinô - khối lượng cách thức chúng biến từ lọai này qua loại kia và chúng có phải là phản hạt của chính mình không . - sẽ cho ta biết nơtrinô có phải là hạt vật chất thông thường không hay lại là cái gì khác. Như vậy ngành vật lý có thêm một hướng mới cũng .