TAILIEUCHUNG - Khí Hậu Trong Nuôi Trồng Nông Nghiệp phần 2

Tham khảo tài liệu 'khí hậu trong nuôi trồng nông nghiệp phần 2', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Bảng . Lượng bức xạ trung bình tháng cal cm2 tháng ở vùng Postdum 52O23 N Hướng dốc có độ nghiêng 30 Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm Mặt nằm ngang 20 44 102 196 276 319 269 223 165 81 25 15 1735 Sườn dốc phía Nam 54 91 161 248 303 326 283 263 235 149 63 45 2221 Sườn dốc phía Đông 18 42 96 182 251 289 240 204 153 76 24 14 1589 Sườn dốc phía Tây 19 42 92 175 245 281 239 198 149 76 25 15 1556 Sườn dốc phía Bắc . . 15 91 176 228 183 124 50 . . . 867 b Bức xạ khuyếch tán D Bức xạ khuy ếch tán còn được gọi là tán xạ. Tán xạ là một phần năng lượng bức xạ mặt trời được khí quyển mây. khuyếch tán từ bầu trời xuống mặt đất. Vào ban ngày khi đứng trong bóng dâm hoặc ngồi trong phòng mặc dù không được ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào nhưng ta vẫn nhìn rõ mọi vật phần bức xạ mặt trời giúp ta nhìn rõ mọi vật trong trường hợp này chính là tán xạ. Cường độ tán xạ là năng lượng tính bằng calo do bức xạ khuyếch tán từ bầu trời chiếu trên 1 cm2 bề mặt nằm ngang trong 1 phút cal cm2 phút . Giá trị cực đại của bức xạ khuyếch tán thường thấp hơn nhiều so với bức xạ trực tiếp. Độ cao mặt trời độ vẩn đục của khí quyển quyết định độ lớn của bức xạ khuyếch tán. Vào những ngày trời trong bức xạ khuyếch tán có thể đạt tới 0 10 - 0 25 cal cm2 phút còn những ngày trời đầy mây bức xạ khuyếch tán chỉ đạt 0 08 - 0 1 cal cm2 phút. Bản chất vật lý của bức xạ khuy ếch tán đã được trình bày trong phần . Chỉ số khuy ếch tán Đặc trưng cho mức độ khuy ếch tán các tia bức xạ mặt trời người ta dùng chỉ số khuy ếch tán hay độ khuy ếch tán d . Trong trường hợp các phần tử gây khuyếch tán có kích thước nhỏ hơn độ dài bước sóng của các tia bức xạ thì độ khuyếch tán tỉ lệ nghịch với luỹ thừa bậc bốn của độ dài sóng. Quy luật này gọi là quy luật Roley. Quy luật Roley được biểu diễn bằng công thức sau C dx Ix 5 X4 Trong đó dX là độ khuếch tán của tia bức xạ đơn sắc có bước sóng X. IX là cường độ tia bức xạ đơn sắc có bước sóng X. C là hằng số phụ thuộc vào số phân tử không khí có trong 1 đơn vị .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    4    0    10-08-2020
10    5    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN