TAILIEUCHUNG - Luận văn kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại xí nghiệp 22 bộ quốc phòng – 1

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại xí nghiệp 22 bộ quốc phòng – 1', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | LỜI NÓI ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải có những phương án sản xuất và chiến lược kinh doanh có hiệuquả. Để làm được những điều đó các doanh nghiệp luôn cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm. Do đó công tác quản lí và hạch toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ được coi là nhiệm vụ quan trọng của mỗi doanh nghiệp. Tổ chức hạch toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tốt sẽ cung cấp thông tin kịp thời chính xác cho các nhà quản lí và các phần hành kế toán khác trong doanh nghiệp để từ đó có thể đưa ra những phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Nội dung thực hiện công tác hạch toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ là vấn đề có tính chất chiến lược đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải thực hiện trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Xí nghiệp 22 - Công ty 22 BQP là một doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm phục vụ cho nhu cầu xây dựng. Chính vì vậy việc hạch toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty rất được coi trọng và là một bộ phận không thể thiếu trong toàn bộ công tác quản lý của công ty. Sau thời gian thực tập tại Xí nghiệp 22 - Công ty 22 BQP em đã tìm hiểu thực tế kết hợp với lý luận đã học ở trường để viết chuyên đề Ke toán nguyên vật liệu vật liệu và công cụ dụng cụ tại Xí nghiệp 22 - Công ty 22 BQP . Chuyên đề được chia làm 3 chương Chương I Các vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ. Chương II Thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại Xí nghiệp 22 - Công ty 22 BQP. Chương III Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ. Do điều kiện thời gian có hạn nên trong chuyên đề không tránh được những thiếu sót em rất mong có sự chỉ bảo của các cô chú trong Công ty 1 cũng như sự chỉ bảo của cô giáo hướng dẫn Phạm Thanh Huyền. Em xin chân thành cám ơn. CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP I. KHÁI NIỆM NGUYÊN VẬT LIỆU Nguyên vật liệu là đối tượng lao động được thể hiện

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.