TAILIEUCHUNG - Báo cáo thực tập hoàn thiện công tác cung ứng nguyên vật liệu cho xí nghiệp sản xuất – 3

Để đánh giá mức độ sử dụng NVL tiết kiệm hay lãng phí người ta còn sử dụng chỉ tiêu sau: Mức sử dụng NVL dùng tiết kiệm hay lãng phí áp dụng cho đơn hàng , đối với loại NVL là sắt tấm: = NVL sử dụng thực tế – hạn mức tiêu dùng/hạn mức tiêu = 0,33 % Ta thấy, 0,33 0 như vậy mức sử dụng NVL ở XN đối với sắt tấm là lãng phí 0,33 so với tổng giá trị của đơn hàng. Khi tiến hành sản xuất , các phân xưởng sẽ theo nhiệm vụ. | Báo cáo thực tập quản lý và cung ứng NVL Để đánh giá mức độ sử dụng NVL tiết kiệm hay lãng phí người ta còn sử dụng chỉ tiêu sau Mức sử dụng NVL NVL sử dụng thực tế - hạn mức tiêu dùng hạn mức tiêu dùng tiết kiệm hay lãng phí áp dụng cho đơn hàng đối với loại NVL là sắt tấm 0 33 Ta thấy 0 33 0 như vậy mức sử dụng NVL ở XN đối với sắt tấm là lãng phí 0 33 so với tổng giá trị của đơn hàng. Khi tiến hành sản xuất các phân xưởng sẽ theo nhiệm vụ bước công việc và quy trình công nghệ mà đến kho lĩnh vật tư. Để tiến hành sản xuất số lượng vật tư cấp cho các phân xưởng được chia làm nhiều lần cấp theo ngày để tránh sự lãnh phí hao hụt và đảm bảo chất lượng NVL. Chính vì lý do này mà đã góp phần tích cực vào việc sử dụng hợp lý tiết kiệm NVL. Cũng với hình thức này việc hạch toán NVL cho sản xuất sẽ tránh được tình trạng thiếu hụt NVL gián đoạn quá trình sản xuất. Hiện nay lượng nguyên vật liệu tồn kho còn tương đối lớn mặc dù đã giảm dần. Chứng minh rằng hệ thống định mức và kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu chưa được tốt. Mặc dù Xí nghiệp sản xuất theo đơn hàng sử dụng nguyên vật liệu không quá lãng phí để dẫn đến khối lượng tồn kho lớn tuy vậy lượng nguyên vật liệu tiết kiệm được sẽ gây ứ đọng vốn chi phí bảo quản tốn kém. Phân tích hàng tồn kho. Trong các công ty có thể duy trì liên tục cũng có thể tồn tại trong khoảng thời gian ngắn không lặp lại do vậy có 2 loại tồn kho Tồn kho 1 kỳ Bao gồm các mặt hàng mà nó chỉ dự trữ 1 lần mà không có ý định tái dự trữ sau khi nó đã được tiêu dùng. NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH 49 CÔNG NGHIỆP 42A Báo cáo thực tập quản lý và cung ứng NVL Tồn kho nhiều kỳ Bao gồm các mặt hàng được duy trì tồn kho đủ dài các đơn vị tồn kho đã tiêu dùng sẽ đượ bổ xung. Giá trị và thời hạn bổ xung tồn kho sẽ được điều chỉnh phù hợp với mức tồn kho đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên tồn kho nhiều kỳ vẫn phổ biến hơn tồn kho 1 kỳ. Tồn kho 1 kỳ chỉ duy trì 1 lần không lặp lại trong trường hợp phải đáp ứng nhu cầu có ít nhiều sự không chắc chắn có thể dẫn đến

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.