TAILIEUCHUNG - NHỮNG CHẤT ĐỘC trong MÔI TRƯỜNG SINH SỐNG và những ảnh hưởng trên Sức khỏe - Phần 2

Những bệnh Ung thư do ở Hóa chất gây ô-nhiễm môi sinh: Nhiều nghiên cứu đã ghi nhận những nồng độ OCCs cao trong tế bào mỡ của những bệnh nhân ung thư vú (so sánh với những ngưới bình thường) Các hóa chất tìm thấy, với nồng độ cao, nơi người bị ung thư gồm: DDT, DDE, PCBs và Hexachlorocyclohexane (HCH , còn được gọi là lindane,Kwell @ hay BHCthường dùng làm thuốc trị chấy rận) Nồng độ những hóa chất này không chỉ cao ở trong mô mỡ mà thật ra còn cao hơn ở trong các. | NHỮNG CHẤT ĐỘC trong MÔI TRƯỜNG SINH SỐNG và những ảnh hưởng trên Sức khỏe Phần 2 Những bệnh Ung thư do ở Hóa chất gây ô-nhiễm môi sinh Nhiều nghiên cứu đã ghi nhận những nồng độ OCCs cao trong tế bào mỡ của những bệnh nhân ung thư vú so sánh với những ngưới bình thường Các hóa chất tìm thấy với nồng độ cao nơi người bị ung thư gồm DDT DDE PCBs và Hexachlorocyclohexane HCH còn được gọi là lindane Kwell @ hay BHCthường dùng làm thuốc trị chấy rận Nồng độ những hóa chất này không chỉ cao ở trong mô mỡ mà thật ra còn cao hơn ở trong các tế bào ung thư so với các tế bào lành mạnh ngay bên cạnh. Các nghiên cứu này cũng cho thấy nồng độ OCCs tồn trữ cao nhất tại mô tế bào vú hơn là tại các mô tế bào mỡ khác. Nồng độ OCCs trong máu cũng liên hệ mật thiết đến nguy cơ bị ung thư vú. Nồng độ cao của DDE và PCB trong máu gây nguy cơ ung thư vú tăng lên gấp 4 lần Journal of National Cancer Institute No 85-1993 . Các liên hệ giữa việc tiếp xúc với hóa chất và ung thư nơi trẻ em cũng đã được nghiên cứu Arch Environ Contam Toxicol No 24-1993 45 trường hợp ung thư óc nơi trẻ em đã được so sánh với 85 trường hợp đối chứng một sự liên hệ khá rõ rệt đã được ghi nhận giữa ung thư óc và sự tiếp xúc với No-Pest Strips thuốc trừ mối Kwell Shampoo dây đeo cổ trừ bọ chó diazinon dùng trong vườn. Một số nghiên cứu đã tìm thấy sự liên quan giữa hóa chất diệt cỏ dại 2 4 D thường dùng trong vườn và ung thư mô tế bào mềm loại sarcoma. Am J Public Health No 85-1995 . Ngoài ra cũng có sự liên quan giữa ung thư máu leukemia và các hóa chất trừ sâu. Những người trưởng thành tiếp xúc với những hóa chất diệt cỏ dại loại chlorophenoxy như 2-4 D có thể có nguy cơ bị ung thư phổi ung thư bao tử ung thư máu lymphoma loại Hodgkin sarcoma nơi mô mềm. Hóa chất 2 4 D còn nổi tiếng về tác hại hơn nữa khi phối hợp với 2 4 5- T để thành một hợp chất gây nhiều tranh cãi gọi là Tác nhân da cam Agent Orange . 2 4 D thường được các Chính quyền địa phương Tiểu bang phun trên đường góc quanh để trừ cây cỏ dại. Chất .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.