TAILIEUCHUNG - Cờ lau dựng nước Chương 2

Cờ lau dựng nước Chương 2 Xương Ngập đi rồi, Dương Tam Kha bỗng hoang mang. Các viên chỉ huy sứ, trấn giữ ở cõi xa, không ai chịu thần phục, trừ có hai viên tướng là Dương Cát Lợi và Đỗ Cảnh Thạc. Trong khi đó, nếu họ liên minh với nhau, lấy cớ giành lại cơ nghiệp cho họ Ngô xưa, thì chỉ cần Phạm Phòng Át và Trần Lãm hợp với nhau, đem quân đến Cổ Loa, đủ để Dương Tam Kha phải đối phó chật vật rồi. Dương bí kế liền vào hầu Dương Thái Hậu. Thái. | Cờ lau dựng nước Chương 2 Xương Ngập đi rồi Dương Tam Kha bỗng hoang mang. Các viên chỉ huy sứ trấn giữ ở cõi xa không ai chịu thần phục trừ có hai viên tướng là Dương Cát Lợi và Đỗ Cảnh Thạc. Trong khi đó nếu họ liên minh với nhau lấy cớ giành lại cơ nghiệp cho họ Ngô xưa thì chỉ cần Phạm Phòng Át và Trần Lãm hợp với nhau đem quân đến Cổ Loa đủ để Dương Tam Kha phải đối phó chật vật rồi. Dương bí kế liền vào hầu Dương Thái Hậu. Thái hậu nói -Ta đã bảo cậu không nghe. Ngô Vương là bậc anh hùng lại là con rể của cha ta là Dương Đình Nghệ cậu cứ phò các cháu có phải là vinh hiển một đời không Lại cứ khăng khăng cho rằng cơ nghiệp của họ Ngô suy cho kỹ là do họ Dương mà có bây giờ cậu chỉ lấy lại từ tay họ Ngô thôi. Lộc trời phải có phúc phận lại phải là người quên mình lúc Đại Việt nguy nan mới đáng hưởng. Điều ấy Ngô Vương có mà cậu không có Cậu cứ tưởng làm cho họ Dương nhà ta vinh quang hơn cả thời cha ta làm thứ sử Giao Châu biết đâu lại làm cho họ Dương mang tiếng với thiên hạ Dương Tam Kha vò đầu bứt tai hỏi -Thái hậu ban lời xem bây giờ Dương Tam Kha này phải như thế nào Thái hậu nói -Ta nói cậu nghe thì nghe không nghe thì thôi kẻo lại bảo ta vì họ Ngô không vì họ Dương vì chồng con mà quên mất ruột thịt. Việc nước không phải trò đùa Nếu cậu khôn ngoan hãy đi đón Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn về. Dương Tam Kha thấy Thái hậu nói có lý nhưng lại nghĩ nếu đón cả hai đứa cháu về chúng nó cấu kết với nhau chống lại mình thì khác gì nuôi ong tay áo Vả lại Xương Ngập bị mình cướp ngôi lại truy đuổi bức bách đến ráo riết nên Ngập oán mình từ lâu chi bằng đón Ngô Xương Văn về là hơn. Liền đem quân đi đón Xương Văn về nhận làm con. Ngô Xương Văn tuy ghét Dương Tam Kha nhưng vì hai em là Ngô Càn Hưng và Ngô Nam Hưng còn nhỏ lại nể mẹ là ruột thịt của Bình Vương Dương Tam Kha nên chịu lạy cậu làm nghĩa phụ và chịu sự sai khiến của Tam Kha. Lúc ấy được tin Trần Minh Công và Đinh Bộ Lĩnh đem quân đến thôn Đường và thôn Nguyễn Dương Tam Kha gọi Ngô Xương Văn cùng hai viên

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.