TAILIEUCHUNG - CHẤT BÉO TRANS VÀ BỆNH TIM MẠCH

Cũng như chất béo bão hòa và cholesterol, Trans fat cũng là một chất béo rất xấu. Cả ba loại chất béo nầy đều có thể là nguyên nhân của các bệnh lý nghẽn mạch. Trans fat từ đâu mà có? Phần lớn 90 % chất béoTrans đều do kỹ nghệ bánh kẹo và kỹ nghệ sản xuất margarine tạo ra thông qua việc sử dụng phương pháp hydro hóa (hydrogénation) các loại dầu thực vật và chuyển chúng từ thể lỏng sang thể bán lỏng hoặc thể rắn chắc hơn. Quá trình hydro hóa nầy làm nẩy sinh. | CHẤT BÉO TRANS VÀ BỆNH TIM MẠCH Cũng như chất béo bão hòa và cholesterol Trans fat cũng là một chất béo rất xấu. Cả ba loại chất béo nầy đều có thể là nguyên nhân của các bệnh lý nghẽn mạch. Trans fat từ đâu mà có Phần lớn 90 chất béoTrans đều do kỹ nghệ bánh kẹo và kỹ nghệ sản xuất margarine tạo ra thông qua việc sử dụng phương pháp hydro hóa hydrogénation các loại dầu thực vật và chuyển chúng từ thể lỏng sang thể bán lỏng hoặc thể rắn chắc hơn. Quá trình hydro hóa nầy làm nẩy sinh ra một loại chất béo xấu đó là acid béo Trans. Mục đích chánh của phương pháp hydro hóa dầu thực vật là để giúp cho sản phẩm được tươi ráo hơn không bời rời có thời gian tồn trữ lâu hơn sản phẩm có vẻ ngon nên dễ hấp dẫn người mua hơn. Khi chúng ta nhìn thấy trên nhãn hiệu có đề câu Shortening made from hydrogenated hoặc partially hydrogenated vegetable oil là chắc chắn có chất béo Trans trong sản phẩm rồi. Một số ít chất béo Trans dưới 10 được vi khuẩn tổng hợp trong bao tử của các loài thú nhai lại như trâu bò dê và cừu. Thịt và sữa của các loài vật nầy vì vậy cũng có chứa một cách tự nhiên một tỷ lệ nào đó chất acid béo Trans. Chất béo Trans chiếm lối trên tổng số chất béo của sữa. Lối 2 acid béo Trans cũng có thể có được qua quá trình tinh chế hóa một vài loại dầu thực vật chẳng hạn như dầu Canola colza . Mặc dù có chứa một số acid béo Trans như thế nhưng chúng ta không thể không sử dụng dầu nầy được vì chúng cũng đồng thời là nguồn cung cấp các acid béo thiết yếu oméga 3 và oméga 6. Thức ăn nào có chứa nhiều Trans fat Có thể thấy Trans fat trong hầu hết các loại bánh ngọt patisserie chocolat kẹo bánh biscuit cookies cracker bánh donuts muffin bánh trung thu bánh croissant thức ăn chiên bán trong tiệm như khoai Tây chiên French fries và gà rán và trong các loại margarine cứng. Tất cả đều có chứa rất nhiều Trans fat. Các thỏi bánh ngọt tạo năng lực hay energy bar cũng có chứa khá nhiều 2 - 4 Trans fat . Nếu dùng các loại dầu thực vật đã được hydro hóa Hydrogenated vegetable oil .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.