TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật trồng cây khoai mì

1. KỸ THUẬT TRỒNG Chuẩn bị giống: - Giống khoai mì có năng suất cao: KM 60, KM 95, SM 937-26; KM 98-1, KM 98-5, KM 140, KM94 và các giống có năng suất trung bình từ 28 – 30 tấn, hàm lượng tinh bột từ 28% - 30%, dạng cây gọn. - Giống khoai mì trồng lấy từ ruộng sản xuất tốt hoặc ruộng nhân giống riêng, cây khoai mì đạt 6 tháng tuổi. Cây khoai mì dùng làm giống phải khoẻ mạnh, không nhiễm sâu bệnh, nhặt mắt, loại bỏ những cây giống bị khô và trầy. | Kỹ thuật trông cây khoai mì 1. KỸ THUẬT TRỒNG Chuân bị giông - Giống khoai mì có năng suất cao KM 60 KM 95 SM 937-26 KM 98-1 KM 98-5 KM 140 KM94 và các giống có năng suất trung bình từ 28 - 30 tấn hàm lượng tinh bột từ 28 - 30 dạng cây gọn. - Giống khoai mì trồng lấy từ ruộng sản xuất tốt hoặc ruộng nhân giống riêng cây khoai mì đạt 6 tháng tuổi. Cây khoai mì dùng làm giống phải khoẻ mạnh không nhiễm sâu bệnh nhặt mắt loại bỏ những cây giống bị khô và trầy xước. - Thời gian bảo quản giống 60 ngày ở nơi khô ráo và có bóng mát bó từng bó để đứng hoặc nằm trong bóng râm hoặc cắm từng cây xuống đất 500 - 1000 cây cụm sử dụng các loại thuốc diệt côn trùng để phòng trừ. - Hom khoai mì lấy từ 1 3 ở đoạn giữa thân chiều dài 15 - 20 cm đạt 4 - 6 mắt không chặt hom quá ngắn hoặc quá dài dùng dao sắc để chặt và tránh làm hom bị dập. - Xử lý hom trước khi trồng bằng cách nhúng vào các hỗn hợp diệt nấm. Đặc tính nông học của một số giống khoai mì Đặc tính nông học KM 94 SM 937-26 KM 98-1 KM 98-5 Nhóm khoai mì Đắng Đắng Ngọt Ngọt Thời gian sinh trưởng tháng 10 - 12 9 - 11 8 - 10 8 - 10 Năng suất củ tươi tấn ha 38 6 38 2 37 5 39 1 Hàm lượng tinh bột 28 6 28 5 27 6 28 3 Thời vụ trồng - Đất đỏ trồng vào mùa mưa tháng 4 - tháng 5 - Đối với đất xám nên chia thành hai thời vụ trồng để rải vụ thu hoạch và giảm áp lực về công lao động. Vụ 1 Trồng từ tháng 4 đến tháng 5 và thu hoạch vào tháng 1 đến tháng 3 năm sau. Ở vụ này nên tranh thủ sớm khi đất đủ độ ẩm khô hạn làm giảm khả năng mọc mầm của hom khoai mì. Vụ 2. Trồng vào tháng 10 đến tháng 11 thu hoạch vào tháng 9 10 năm sau. 2. BIỆN PHÁP CANH TÁC . Làm đất - Đất trồng khoai mì nhất thiết phải được chuẩn bị kỹ trước khi trồng các công việc bao gồm thu dọn rễ cây và tàn dư thực vật san lấp mặt bằng xử lý cỏ dại. - Khoai mì cần đất tơi xốp sâu để rễ củ phát triển. Cày sâu 20cm cày 2 lần mỗi lần cách nhau 10 - 15 ngày bừa 2 lần lần 1 sau khi cày lật đất lần 1 khoảng 7 - 15 ngày và lần 2 sau khi cày lần 2 khoảng 5 - 7 ngày . -

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.