TAILIEUCHUNG - Các dáng bonsai xưa và nay

Là ba cây kiểng nằm chung trong một chậu to. Còn gọi là tam tài, ba cây kiểng trực thọ đứng gần ngay hàng, cây cao chính giữa, hai cây thấp hơn ở hai bên, nhưng có thể so le một tý, cây to có 5 tàn, hai cây lùn chỉ cần ba tàn, có thể giao cành với nhau làm thế nào ba cây cân đối mới đẹp và ba cây cũng liên kết với nhau, nếu thiếu một trong ba cây là mất hết vẻ đẹp. | Thế Quần tụ tam sơn Là ba cây kiểng nằm chung trong một chậu to. Còn gọi là tam tài ba cây kiểng trực thọ đứng gần ngay hàng cây cao chính giữa hai cây thấp hơn ở hai bên nhưng có thể so le một tý cây to có 5 tàn hai cây lùn chỉ cần ba tàn có thể giao cành với nhau làm thế nào ba cây cân đối mới đẹp và ba cây cũng liên kết với nhau nếu thiếu một trong ba cây là mất hết vẻ đẹp. Cho nên thế tam sơn biểu tượng cho sự đòan kết Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại thành hòn núi cao . Thế tam sơn nên uốn với cây tùng cây bách xếp thành hình chữ sơn là núi rất đẹp. Thế Ngũ nhạc Thế này trồng bằng năm cây kiểng trong một cái chậu hay cái khay to làm cảnh núi rừng mỗi cây có một dáng riêng biệt có thể đứng hết hoặc cây đứng cây xiêu cây nằm nhưng phải có lớn có nhỏ như sơn thủy mới đẹp. Cũng có thể xếp hình chữ ngũ. Xếp ngũ lão giản đình năm ông già đàm đạo phải xếp vòng tròn nhưng xếp thể rừng là đẹp nhất. Thân cành nhánh phải hài hòa làm sao có tính cách giao chi hỗ tương với nhau nếu thiếu một cây thì thấy không đẹp. Thế ngũ nhạc cũng uốn bằng năm cây cùng một loại như mai chiếu thủy tùng cần thăng kim quýt đều đẹp. Thế Lưỡng Long tranh châu Thế này phải uốn với song thọ trồng chung vào một chậu uốn đối xứng thành hai con rồng uốn khúc giao đầu tranh hạt minh châu nằm ở giữa là thế kiểng cổ thường thấy uốn với hai cây mai chiếu thủy hay cần thăng kim quýt ngày nay thường uốn với cùm nụm rô nhanh chóng hơn với nòng bằng kẽm trồng cây lên tới đâu gài vô tới đó vài ba năm là thành thân hai con rồng uốn khúc đấu đầu lại nhìn quả châu các nhánh làm chân và mây đuôi ngẩng lên xòe ra như múa rất đẹp. Nếu uốn với hai cây mai chiêú thủy thì rất quý. Thế này còn nhân ra sư tử hí cầu là hai con sư tử giỡn với quả cầu cũng là hai cây uốn đối xứng với quả cầu rất đẹp. Cũng như thế loan phụng hòa mình hai con loan và phượng múa quấn quýt lấy nhau như cặp uyên ương duyên dáng. Thế Long đàn phượng vũ Thế này bay bướm hơn có nghĩa là chim phượng hoàng múa trên mình rồng. Đây là thế

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
3    9    1