TAILIEUCHUNG - ĐỒ ÁN MÔN HỌC TRẠM BƠM THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM BƠM TƯỚI

Do đó lưu lượng yêu cầu trạm bơm lớn . Vì vậy công trình trạm có thể thuộc kiểu nhà máy bơm trọng lực. Nhà máy kiểu này có khả năng chống lại lực đẩy nổi lớn , vì vậy nhà máy bố trí ngoài bờ sông . Đồng thời giao động mực nước giữa mùa lũ và mùa kiệt =2,4 m nên có thể đặt sân động cơ cao hơn mực nước lũ . Bố trí nhà máy bơm kiểu này làm cho kênh dẫn ngắn khối lượng đào đắp ít , khối lượng nạo vét hàng năm ít , giảm được chi phí. | GVHD Nguyãùn Xuán Thanh ĐỒ ÁN MÔN HỌC TRẠM BƠM THIẾT KẾ SƠ BỘ Trạm bơm tưới SỐ ĐỀ 42 GVHD NGUYỄN XUÂN THANH SVTH Đe Thiết kế sơ bộ trạm bơm tưới dựa vào qui hoạch thủy lợi cho một vùng sản xuất nông nghiệp để đảm bảo tưới cần thiết phải xây dựng trạm bơm tưới với các tài liệu cho sau Bảng 1 Lưu lượng tưới trong các thời vị m2 3 4 s THỜI GIAN TƯỚI LƯU TỪ NGÀY ĐẾN NGÀY SỎ NGÀY LƯỢNG 16 - 11 31 - 12 46 4 80 1 - 1 15 - 1 15 4 40 22 - 1 12 - 2 22 4 00 13 - 2 28 - 2 15 3 10 1 - 3 26 - 3 26 4 80 1 - 4 10 - 4 10 3 40 11 - 4 30 - 4 20 4 10 1 - 5 10 - 5 10 3 10 16 - 5 25 - 5 10 3 10 2 . Cao trình mực nước đầu kênh cần tưới Zi 124 2 m 3 . Các loại mực nước Cao trình mực nước lũ ngoài sông ứng với tần suất kiển tra P 1 Zmax 66 60 m . Cao trình mực nước thấp nhất ngoài sông ứng với tần suất kiểm tra P 90 Zmin 64 2 m . 4 . Các tài liệu khác Nhiệt độ bình quân của mực nước sông to 250C Hàm lượng phù sa trong nước sông 0 75 kg m3. Trên tuyến xây dựng trạm cũng như nơi tuyến kênh đi qua tình hình địa chất tương đối tốt dưới lớp đất canh tác là đất thịt pha cát. Khu vực xây dựng trạm bơm gần đường giao thông liên tỉnh và đường điện cao thế 10 Kv II Yêu cầu của đồú án môn học 1. Bố trí tổng thể công trình dầu mối trạm bơm tưới 2. Thiết kế kênh dẫn và kênh tháo của trạm bơm. 3. Tính toán cột nước thiết kế và cột nước kiểm tra của trạm bơm. Trang 1 GVHD Nguyãùn Xuán Thanh 4. Chọn máy bơm chính động cơ điện máy biến áp kiểm tra quá tải động cơ và máy biến áp . 5. Tính toán và chọn cao trình đặt máy. Chọn nhà máy. Tính các kích thước cơ bản như chiều rộng chiều cao chiều dài của nhà máy bể hút bể tháo. 6. Các bản vẽ kỹ thuật kèm theo bản thuyết minh - Bố trí tổng thể công trình đầu mối tỷ lệ 1 100 1 200. - Hình cắt ngang nhà máy tỷ lệ 1 50 1 100. - Hình cắt bằng nhà máy trên đó thể hiện được cấu tạo bố trí kích thước các tầng tỷ lệ 1 50 1 100. BỐ TRÍ TỔNG THẺ CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI I . Chọn tuyến công trình Việc chọn tuyến xây dựng trạm bơm phải thỏa mãn các yêu cầu sau Hướng lấy nước

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
27    4    0    10-08-2020
21    4    0    10-08-2020
73    3    0    10-08-2020
1    9    0    10-08-2020
9    4    0    10-08-2020
17    9    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN