TAILIEUCHUNG - Hình tượng con người công dân và con người cá nhân trong văn học Việt nam

Cao hơn khát vọng tự do, khát vọng tự khẳng định vẻ đẹp hình thể, trí tuệ của mình, văn học Việt Nam trung đại những năm cuối thế kỷ XVIII đến hết TK XIX còn thể hiện cảm hứng tượng con người công dân và con người cá nhân trong văn học Việt nam trung đại-phần2 Thứ tư, cảm hứng hành lạc và khát vọng nhu cầu trần thế của con người cá nhân. | Hình tượng con người công dân và con người cá nhân trong văn học Việt nam trung đại-phần2 Thứ tư cảm hứng hành lạc và khát vọng nhu cầu trần thế của con người cá nhân . Cao hơn khát vọng tự do khát vọng tự khẳng định vẻ đẹp hình thể trí tuệ của mình văn học Việt Nam trung đại những năm cuối thế kỷ XVIII đến hết TK XIX còn thể hiện cảm hứng hành. Tất cả chuyện phòng the chăn gối được Hồ Xuân Hương mở màn như phát súng lệnh Bốn mảnh quần hồng bay phất phới Hai hàng chân ngọc duỗi song song Hay Hiền nhân quân tử ai là chẳng Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo Đến Nguyễn Công Trứ con người ngất ngưởng ấy tự trào khi nằm cạnh cô đào trẻ về tuổi của mình rằng Ngũ thập niên tiền nhị thập tam và cũng đã không ít lần ông tương tư ông bỡn đào già bỡn vợ lẽ . Đây một đoạn trong bài thơ Lời tiểu thiếp tự tình Chốn cô phòng nănn nỉ với cầm chi Đường viễn hoạch ngxo hầu tình chăng nhẽ Sau ông Tú Xương không ngại ngần thể hiện Một trà một rượu một đàn bà Ba cái lăng nhăng nó hại ta Chừa được thứ nào hay thứ ấy Có chăng chừa rượu với chừa trà. Những bình diện của hình tượng con người cá nhân trong văn học Việt Nam trung đại gắn liền với nội dung cảm hứng nhân đạo và cảm hứng thế sự đời tư của các nhà văn nhà thơ. . Xét trên bình diện hình thức nghệ thuật . Ở cấp độ thể loại Qua khảo sát chúng tôi nhận thấy hình tượng con người công dân thường xuất hiện ở các thể loại hành chức. Không khó để nhận ra hình tượng của những minh quân lương tướng những nhân vật anh hùng hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc. Những con người công dân ấy xuất hiện trong Chiếu dời đô Lý Công Uẩn Hịch tướng sĩ văn Trần Quốc Tuấn Bình Ngô đại cáo Nguyễn Trãi Chiếu cầu hiền một bài của Nguyễn Trãi một bài của Ngô Thì Nhậm . qua những bài thư luận tấu thuyết của Nguyễn Trãi Nguyễn Trường Tộ Phan Đình Phùng

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    7    0    13-08-2020
13    3    0    13-08-2020
1    3    0    13-08-2020
9    5    0    13-08-2020
2    5    0    13-08-2020
179    5    0    13-08-2020
14    7    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
43    19    0