TAILIEUCHUNG - Kiến thức lớp 10 Sử thi Đam săn-chiến thắng mtao mtay

Nếu người Thái ở tây bắc tự hào về truyện thơ “Tiễn dặn người yêu” của họ bao nhiêu thì đồng bào Ê đê Tây Nguyên cũng tự hào về sử thi Đam San bấy nhiêu. Người Thái cho rằng mỗi lần hát tiễn dặn lên gà ấp phải bỏ ổ, cô gái quên hái rau, anh đi cày quên cày. | Kiến thức lớp 10 Sử thi Đam săn-phần8 Chiến thắng Mtao Mxây Trích Đam San- sử thi Tây Nguyên Xem thêm Bản sắc văn hóa Tây Nguyên qua sử thi Đam San Nếu người Thái ở tây bắc tự hào về truyện thơ Tiễn dặn người yêu của họ bao nhiêu thì đồng bào Ê đê Tây Nguyên cũng tự hào về sử thi Đam San bấy nhiêu. Người Thái cho rằng mỗi lần hát tiễn dặn lên gà ấp phải bỏ ổ cô gái quên hái rau anh đi cày quên cày. Người Ê Đê cho rằng người ta thích nghe truyện Đam San nghe mài không thôi nghe kể liền ba bốn lần cũng không biết chán. Để thấy được điều đó chúng ta cùng tìm hiểu sử thi Đam San với đoạn trích Chiến thắng Mtao Mxây . I. GIỚI THIỆU CHUNG niệm Sử thi là những tác phẩm tự sự dân gian có qui mô lớn sử dụng ngôn ngữ có vần nhịp xây dựng những hình tượng nghệ thuật hoành tráng hào hùng để kể về một hoặc nhiều biến cố lớn lao diễn ra trong đời sống cộng đồng của cư dân thời cổ đại. Sử thi cổ đại là sản phẩm tinh thần - lễ nghi nghệ thuật của xã hội thị tộc-bộ lạc một thể loại một đi không trở lại phản ánh những kì tích của cộng đồng trong công cuộc xây dựng sự phát triển chinh phục tự nhiên và chiến đấu chiến thắng mọi kẻ thù của bộ tộc. Những bộ sử thi của Việt Nam và thế giới Việt Nam. Đẻ đất đẻ nước của người Mường bằng thơ. Bản sưu tầm ở Hoà Bình dài 3887 câu thơ bản sưu tầm ở Thanh Hóa dài 8503 câu - Bài ca Đan Sẵn của người Ê đê. - Xinh Nhã của nhiều bộ tộc ở Tây Nguyên chủ yếu của người Ê đê. - Y Ban của nhiều bộ tộc ở Tây Nguyên. - Đăm Di của người Ê đê và Giarai. - Xinh Chơ Niếp của người Ê đê. - . Thế giới - Ramayana của Ấn Độ gồm có câu thơ đôi. - Mahabharata của Ấn Độ dài câu thơ .