TAILIEUCHUNG - Tài liệu Véctơ

Tài liệu giảng dạy về toán đã được giảng dạy với mục đích cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất, có tính hệ thống liên quan tới toán học. Thông qua tài liệu này giúp các bạn hệ thống lại kiến thức. Chúc các bạn thành công | Tiết 1 Chương I. VECTƠ 1. CáC định nghĩa I. MỤC TIÊU 1. về kiến thức -Hiểu và biết vận dụng Khái niệm véctơ véctơ cùng phương cùng hướng độ dài của véctơ véctơ bằng nhau véctơ không trong bài tập. 2. về kỹ năng -Biết xác định điểm gốc hay điểm đầu điểm ngọn hay điểm cuối của véctơ giá phương hướng của véctơ độ dài hay môđun của véctơ véctơ bằng nhau véctơ không. -Biết cách dựng điểm M sao cho AM u với điểm A và u cho trước. 3. về tư duy và thái độ -Rèn luyện tư duy lôgíc và trí tưởng tượng không gian Biết quy lạ về quen. -Cẩn thận chính xác trong tính toán lập luận. II. CHUẨN bị của giáo viên va học sinh -Chuẩn bị của HS Đồ dùng học tập như Thước kẻ compa . Bài cũ Bản trong và bút dạ cho hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm -Chuẩn bị của GV Các bảng phụ và các phiếu học tập Computer và projecter nếu có Đồ dùng dạy học của GV Thước kẻ compa . III. GỢI Ý Về phương pháp day hỌc -Sử dụng các phương pháp dạy học cơ bản sau một cách linh hoạt nhằm giúp học sinh tìm tòi phát hiện chiếm lĩnh tri thức -Gợi mở vấn đáp -Phát hiện và giải quyết vấn đề -Đan xen hoạt động nhóm IV. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC. TIẾT1 HĐ của GV HĐ của HS Ghi bảng HĐ1 Củng cố định nghĩa véctơ và định nghĩa hướng của véctơ một cách trực quan. HĐTP1 Tiếp cận kiến thức -Cho học sinh quan sát hình vẽ SGK -Đọc hoặc chiếu câu hỏi -Quan sát hình vẽ SGK -Đọc câu hỏi và hiểu nhiệm vụ 1 .Véctơ. -ĐN SGK -Một người đi từ diểm A đến điểm B một người khác đi ngược lại. Vẽ sơ đồ biểu thị chuyển đông của mỗi người. -Hai chuyển động đó có hướng Tô Toán - Tin Trường THPT Phú Bài 1 -Giúp HS hiểu được có sự khác nhau cơ bản giữa hai chuyển động nói trên. -Hãy biểu thị điều nhận biết đó HĐTP2 Hình thành định nghĩa -Yêu cầu HS phát biểu điều cảm nhận được. -Chính xác hoá hình thành khái niệm -Yêu cầu HS ghi nhớ các tên gọi kí hiệu. HĐTP3 Củng cố định nghĩa -Yêu cầu HS phát biểu lại định nghĩa. -Yêu cầu HS nhấn mạnh các tên gọi mới véctơ điểm đầu véctơ điểm cuối giá của véctơ. -Củng cố kiến thức thông qua ví dụ cho HS hoạt động .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN