TAILIEUCHUNG - CHUYÊN ĐỀ HỒ XUÂN HƯƠNG

Dựa vào một số tài liệu lưu truyền, dưạ vào những bài thơ được khẳng định là cuả Xuân Hương, các nhà nghiên cứu đã tạm thừa nhận một số kết luận bước đầu về tiểu sử của nữ sĩ | CHUYÊN ĐỀ HỒ XUÂN HƯƠNG I. CON NGƯỜI VÀ THƠ 1. Con người Dựa vào một số tài liệu lưu truyền dưạ vào những bài thơ được khẳng định là cuả Xuân Hương các nhà nghiên cứu đã tạm thừa nhận một số kết luận bước đầu về tiểu sử của nữ sĩ như sau -Hồ Xuân Hương thuộc dòng dõi họ Hồ ở làng Quỳnh Đôi huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An. Đây là một dòng họ lớn có nhiều người đỗ đạt và làm quan nhưng đến đời Hồ Phi Diễn- thân sinh của bà thì dòng họ này đã suy tàn. -Bà sống vào thời kỳ cuối Lê đầu Nguyễn cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX . Do đó bà có điều kiện tiếp thu ảnh hưởng của phong trào đấu tranh của quần chúng và chưúng kiến tận mắt sự đổ nát của nhà nước phong kiến. -Thành phần xuất thân Bà xuất thân trong một gia đình phong kiến suy tàn song hoàn cảnh cuộc sống đã giúp nữ sĩ có điều kiệnì sống gần gũi với quần chúng lao động nghèo lăn lộn và tiếp xúc nhiều với những người phụ nữ bị áp bức trong xã hội. -Hồ Xuân Hương ít chịu ảnh hưởng của Nho giáo về mặt nhân sinh quan cũng như về phương diện văn chương. -Bà là một phụ nữ thông minh có học nhưng học hành cũng không được nhiều lắm bà giao du rộng rãi với bạn bè nhất là đối với những bạn bè ở làng thơ văn-các nhà sĩ còn làì người từng đi du lãm nhiều danh lam thắng cảnh của đất nước. -Là một phụ nữ tài hoa có cá tính mạnh mẽ nhưng đời tư lại có nhiều bất hạnh. Hồ Xuân Hương lấy chồng muộn mà đến hai lần đi lấy chồng hai lần đều làm lẽ cả hai đều ngắn ngủi và không có hạnh phúc. Tóm lại Hồ Xuân Hương là một nhà thơ đã sống một cuộc đời không âm thầm lặng lẽ như bao người đàn bà trong xã hội cũ mà bà đã sống một cuộc đời đầy sóng gió trong một hoàn cảnh xã hội cũng đầy sóng gió. Hồ Xuân Hương. -Thơ Xuân Hương cũng rắc rối phức tạp như chính cuộc đời bà. Số bài thơ còn lại cho đến nay chủ yếu nhờ vào sự lưu truyền bảo vệ của nhân dân nên có nhiều dị bản. -Số thơ Nôm lâu nay được coi là của nữ sĩ khoảng năm mươi bài. Đây là tập thơ Nôm luật Đường xuất sắc của nền văn học dân tộc Tập thơ Xuân Hương thi tập Ngoài tập .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
3    16    1