TAILIEUCHUNG - Phê duyệt danh sách khoá đào tạo nâng cao, khoá bồi dưỡng nghiệp vụ, dự thi sỹ quan

Tham khảo tài liệu 'phê duyệt danh sách khoá đào tạo nâng cao, khoá bồi dưỡng nghiệp vụ, dự thi sỹ quan', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Phê duyệt danh sách khoá đào tạo nâng cao khoá bồi dưỡng nghiệp vụ dự thi sỹ quan Thông tin Lĩnh vực thống kê Hàng hải Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Hàng hải Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Tổ chức cán bộ Cục Hàng hải Việt Nam Cơ quan phối hợp nếu có Các cơ sở đào tạo. Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Cục Hàng hải Việt Nam duyệt danh sách trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ của cơ sở đào tạo. Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Phê duyệt Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề 1. nghị Cá nhân tổ chức nộp gửi hồ sơ tại cơ sở đào tạo được cấp phép - Cơ sở đào tạo thẩm định hồ sơ trình Cục Hàng hải Việt Nam Giải quyết thủ 2. tục - Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ thẩm định duyệt danh sách - Trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo bằng văn bản. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo và giấy chứng nhận đã học trái ngành nếu có Thành phần hồ sơ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của tổ chức quản lý thuyền viên hoặc Uỷ ban 3 nhân dân xã phường nơi đăng ký hộ khẩu 4. Bản sao Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn 5. Giấy chứng nhận sức khoẻ 6. Bản sao giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ chứng chỉ tiếng Anh Bản khai thời gian đi biển thời gian đảm nhiệm chức danh có xác nhận của 7. tổ chức quản lý thuyền viên bản phô tô Hộ chiếu thuyền viên hoặc Sổ thuyền viên 8. 03 ảnh màu 3x4. Số bộ hồ sơ 01 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN