TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2009 - 2010 Môn : TOÁN

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7,0 điểm). x 2 Câu I. ( 2,0 điểm) Cho hàm số y (C) x 1 1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số đã cho. 2. Tìm m để đường thẳng (d) y = -x + m cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho độ dài AB là nhỏ nhất. Câu II. ( 2,0 điểm) 1 1 2 1. Giải phương trình cos x sin 2x sin 4x y xy 2 6x 2 2. Giải hệ phương trình 2 2 2 1 x y 5x e | SỞ GD ĐT NGHỆ AN Trường THPT Thái Lão ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2009 - 2010 Môn TOÁN Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7 0 điểm . X 2 Câu I. 2 0 điểm Cho hàm số y C X -1 1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số đã cho. 2. Tìm m để đường thẳng d y -X m cắt đồ thị C tại hai điểm phân biệt A B sao cho độ dài AB là nhỏ nhất. Câu II. 2 0 điểm 1. 2. 1 __1 1 2 Giải phương trình--- cosx sin2x sin4x . y xy2 6x2 Giải hệ phương trình 1 1 x2y2 5x2 __ . ln2 x . Câu III. 1 0 điểm Tính tích phân I I . dx 1 xV6lnx 1 Câu IV. 1 0 điểm Cho hình chóp tứ giác đều đáy hình vuông cạnh a và cạnh bên tạo với đáy một góc 600. Gọi M là trung điểm SC Mặt phẳng đi qua AM và song song với BD cắt SB tại E và cắt SD tại F. Tính thể tích khối chóp S. AEMF theo a . CâuV. 1 0 điểm Cho x y z 0 và xyz 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P 1 - 1 - x3 y z y3 x z z3 x y PHẦN RIÊNG 3 điểm Thí sinh chỉ được làm một trong hai phàn phần A hoặc phần B Phần A. Dành cho chương trình cơ bản Câu 2 0 điểm 1. Cho đường tròn C có phương trình x2 y2 4x 4y -17 0 và điểm M 2 6 . Gọi A B là hai tiếp điểm của tiếp tuyến kẻ từ M đến đường tròn. Tính góc giữa hai tiếp tuyến MA và MB. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho 2 điểm A 1 4 2 B -1 2 4 và đường thẳng d có phương trình 1 y 2. Tìm toạ độ điểm I trên d sao cho diện tích tam giác IAB bằng 42 . 2. Câu 1 0 điểm Giải bất phương trình log3 X -1 2 log 3 2x -1 - 2 0 2x -1 PHẦN B. Dành cho chương trình nâng cao Câu 2 0 điểm 1. Tìm toạ độ B và C của tam giác ABC biết A 5 2 . Phương trình đường trung trực cạnh BC đường trung tuyến CC lần lượt là d1 x y - 6 0 d2 2x - y 3 0. 2. Viết phương trình mặt phẳng P đi qua giao tuyến d của hai mặt phẳng Q R lần lượt có phương trình Q x y z - 3 0 R 2x y z -4 0 và tạo với mặt phẳng Oxy một góc 600. Câu 1 0 điểm Tìm các giá trị của X trong khai triển nhị thức Newton V2lg 10 3 52X 2 lg3 J biết rằng số hạng thứ sáu của khai triển bang 21 và Cn C3 2Cn n e N n

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
249    7    0    12-08-2020
25    7    0    12-08-2020
7    3    0    12-08-2020
2    3    0    12-08-2020
3    4    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
150    14    0