TAILIEUCHUNG - THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI A Môn thi: Toán Năm 2010

THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI A Môn thi: Toán. Năm 2010. (Thời gian làm bài: 180 phút) A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm) Câu I. (2 điểm) Cho hàm số y = x3 + 3x2 + mx + 1 có đồ thị là (Cm); ( m là tham số) 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = 3. 2. Xác định m để (Cm) cắt đường thẳng y = 1 tại ba điểm phân biệt C(0;1), D, E sao cho các tiếp tuyến của (Cm) tại D và E vuông. | THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI A Môn thi Toán. Năm 2010. Thời gian làm bài 180 phút A. PHẦN CHUNG CHO TẤT cA THÍ SINH 7 điểm Câu I. 2 điểm Cho hàm số y x3 3x2 mx 1 có đồ thị là Cm m là tham số 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m 3. 2. Xác định m để Cm cắt đường thẳng y 1 tại ba điểm phân biệt C 0 1 D E sao cho các tiếp tuyến của Cm tại D và E vuông góc với nhau. Câu II 2 điểm 2 cos2 x cos3 x -1 phương trình cos2x - tan x - 2 cos2 xy 1 4 y 2 x 7 y 2 e log2x 1 x ỉ 1 3ln2 x X 1 _2 2 x y trình I y x y Tính tích phân I J x y e R . 2. Giải hệ phương Câu III 1 điểm dx. v 3 Cho hình hộp đứng B C D có các cạnh AB AD a AA và góc Câu IV. 1 điểm BAD 600. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh A D và A B . Chứng minh AC vuông góc với mặt phẳng BDMN . Tính thể tích khối chóp . Câu V. 1 điểm Cho a b c là các số thực không âm thỏa mãn a b c 1. 7 Chứng minh răng ab bc ca - 2abc 27. B. PHẦN RIÊNG 3 điểm . Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần phần 1 hoặc 2 chương trình Chuẩn Câu VIa. 2 điểm 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC biết A 5 2 . Phương trình đường trung trực cạnh BC đường trung tuyến CC lần lượt là x y - 6 0 và 2x - y 3 0. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz hãy xác định toạ độ tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác AbC biết A -1 0 1 B 1 2 -1 c -1 2 3 . Câu VIIa. 1 điểm I--1I2 1 --2I2 Cho Z1 Z2 là các nghiệm phức của phương trình 2z2 - 4z 11 0 . Tính giá trị của biểu thức 2 . z1 z2 II. Theo chương trình Nâng cao Câu VIb. 2 điểm 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hai đường thẳng A x 3y 8 0 A 3x - 4y 10 0và điểm A -2 1 . Viết phương trình đường tròn có tâm thuộc đường thẳng A đi qua điểm A và tiếp xúc với đường thẳng A . 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz Cho ba điểm A 0 1 2 B 2 -2 1 C -2 0 1 . Viết phương trình mặt phẳng ABC và tìm điểm M thuộc mặt phẳng 2x 2y z - 3 0 sao cho MA MB MC. Câu VIIb. 1 điểm Giải hệ phương trình 2log1-- -xl - 8ỉ y -2x 1 6 x yeR

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    5    0    12-08-2020
66    4    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
150    14    0